Aby zapobiec spieczeniu sie mieszanki na walcach, polichlorek winylu nalezy namoczyc na noc w czesci fosforanu trójkrezylu

Aby zapobiec spieczeniu się mieszanki na walcach, polichlorek winylu należy namoczyć na noc w części fosforanu trójkrezylu; umożliwia to zarazem otrzymanie bardziej jednolitych produktów. Jednorazowo można mieszać tylko niewielkie ładunki, przy czym trzeba koniecznie ogrzać walce parą wodną, gdyż inaczej materiał nie obejmie walców. Po zmieszaniu otrzymane arkusze tnie się i zawiesza w celu ochłodzenia. Kalandrowanie nie nastręcza żadnych trudności; istotne jest jednak, aby było prowadzone w wysokich temperaturach. Kalander należy zasilać materiałem pociętym na paski. Obsługa powinna być zaopatrzona w grube rękawiczki. Oprócz kalandrowania na arkusze materiał może być użyty do frykcjonowania oraz do powlekania tkanin. Przy zastosowaniu odpowiedniej techniki materiał można z łatwością wytłaczać; wytłaczarki używane do kauczuku nie nadają się do polichlorku winylu ze względu na budowę ślimaka. Do wytłaczania polichlorku winylu wytłaczarki muszą być wyposażone w dobrze wypolerowany d ogrzewany parą ślimak. Komora i głowica również muszą być ogrzewane. Materiał tnie się na paski i układa na gorącej płycie w celu ogrzania ich do. jednolitej temperatury, a następnie zasila się nimi wytłaczarkę; używając materiału o niejednolitej temperaturze można otrzymać produkty niejednorodne. Otrzymane produkty nie wymagają wulkanizacji, jednak arkusze o grubości 4,7 mm (3/16 cala) otrzymuje się przez ogrzewanie w prasie pod dużym ciśnieniem pomiędzy stalowymi płytami w ciągu krótkiego okresu czasu. Szwy sporządza się przez sprasowanie złącz i ogrzewanie, jednak ta metoda łączenia nie daje pożądanych wyników. [więcej w: karnisze bojanek , szkoła kaszczor , tvsat364 ]

Powiązane tematy z artykułem: karnisze bojanek szkoła kaszczor tvsat364