Blony rozciagane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Luvitherm

Błony rozciągane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Luvitherm. Metodę otrzymywania błon przez rozciąganie z nieplastyfikowariego polichlorku winylu opracował Rehboch. Do produkcji tego rodzaju błon zastosowano kilka typów maszyn. Do produkcji polichlorku winylu w tej postaci stosowano polimer o dużej lepkości, do którego dodawano jako środka smarującego 3 do 5% odpowiedniego wosku, ił następnie po dokładnym zmieszaniu walcowano w temperaturze 1600C. Otrzymaną mieszankę kalandrowano na błony o grubości 0,08 mm, które przechodziły następnie na walce rozciągające, z których wychodziły błony o grubości 0,03 mm. Tego rodzaju błony były produktem standardowym; oprócz nich produkowano również błony o innych grubościach. Luvitherrn został zastosowany w radiotechnice ,i w elektrotechnice oraz na pokrycia kabli i do wyrobu wykładzin odpornych na działanie chemikaliów. Kopolimery chlorku winylu z octanem winylu. Przez kopolimeryzację octanu winylu z chlorkiem winylu otrzymano szereg cennych żywic, do których można stosować różne metody przerobu. [podobne: cyklinowanie parkietow , gruby benek knurów , cyklinowanie bezpyłowe ]

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie bezpyłowe gruby benek knurów wakmet