Cztery podane na wykresie krzywe

Kąt o przyjęto tu w wielkości kąta tarcia wewnętrznego rp gruntu, którym został zasypany wykop. Cztery podane na wykresie krzywe odpowiadają następującym wartościom: krzywa a – K tg o = 0,192 (minimum dla gruntów sypkich) krzywa b – K tg o = 0,165 (maksimum dla gruntów sypkich) krzywa c – K tg o = 0,135 (minimum dla gruntów spoistych) krzywa d – K tg o = 0,110 (maksimum dla gruntów spoistych) Jeżeli przyjmiemy, że o = rp to przy rp = 30° – K tg rp = 0,192. / «p = 25° – K tg rp = 0,187 «p = 20° – K tg rp = 0,178 rp = 15 ° K tg rp = 0,156 rp = 10° – K tg rp = 0,124 rp = 8° -K tg rp = 0,105 Z powyższych danych widać, że zmniejszenie się pionowego obciążenia budowli podziemnej, ułożonej w wykopie, jest stosunkowo mało zależne od wielkości kąta tarcia wewnętrznego gruntu. Można odczytać, że np. dla krzywej oznaczonej a (cp = 30°), pionowe obciążenie rury osiąga swą największą wartość, jeśli głębokość wykopu osiąga 9-krotną jego szerokość. [patrz też: cyklinowanie parkietów, chromowanie natryskowe, gruby benek knurów ]

Powiązane tematy z artykułem: chromowanie natryskowe gitarownia gruby benek knurów