Dla rurociagów lub kanalów o wiekszych wymiarach nalezy wykonywac specjalne obliczenia

Dla rurociągów lub kanałów o większych wymiarach należy wykonywać specjalne obliczenia statyczne ich przekrojów. Warunki technologiczne produkcji rur w zakładach wytwórczych zwykle zapewniają ich wystarczającą wytrzymałość w większości przypadków układania kanałów miejskich, tj. przy głębokości ułożenia do 4,0 m przy wymiarach: rur kamionkowych do średnicy d ~ 0,60 m, rur betonowych i żelbetowych d ~ 0,80 m. Rury wymienionych wymiarów układa się na wyrównanym dnie wykopu bez konieczności dawania specjalnych fundamentów. W gruntach sypkich należy dobrze wyrównać dno wykopu, wykonując tylko wgłębięnie pod złączami. W gruntach spoistych należy dno wykopu wyrównać warstwą piasku lub żwiru o grubości 0,05-:-0,10 m. W gruncie nawodnionym konieczne jest wykonanie drenażu dna wykopu jak podano w rozdz. 7. 5. 2. [hasła pokrewne: bezpylowe gitarownia, meble lesznowola, cyklinowanie parkietów ]

Powiązane tematy z artykułem: gitarownia meble lesznowola mrówka jawor