Drogi kolowe na terenie zakladu przemyslowego

Dla ustalenia układu sieci kolejowej na terenie zakładu .przemysłowego konieczne jest sporządzenie schematu przebiegu ładunków kolejowych. Na terenie zakładu przemysłowego wszelkie wystające części budynków jak słupy i latarnie, o perony, rampy i inne urządzenia powinny być oddalone od torów Kolej owych na odległość ustaloną skrajną budowli taboru kolei . Wymiary skrajni są ustalone dla wszystkich szerokości torów oraz różnych trakcji. Do przestawiania taboru kolejowego z jednego toru na drugi stosuje się rozjazdy, obrotnice i przesuwnice. Każdy rozjazd składa się ze zwrotnicy, krzyżownicy szyn łączących . Drogi kołowe na terenie zakładu przemysłowego projektuje się na podstawie schematu przebiegu ładunków. Na terenie zakładu przemysłowego rozróżniamy trzy rodzaje dróg kołowych: 1) magistrale, 2) drogi międzyoddziałowe, 3) drogi specjalne. Magistrale prowadzą od wejścia głównego do poszczególnych oddziałów produkcyjnych. Są to drogi zbiorcze, przejmujące cały ruch kołowy i pieszy. [podobne: meble lesznowola , cyklinowanie parkietów , castorama gdańsk osowa ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama gdańsk osowa gitarownia meble lesznowola