Drogi miedzyoddzialowe

Drogi międzyoddziałowe mają już znaczenie drugorzędne, gdyż obsługują wyłącznie ruch lokalny, łącząc ze sobą poszczególne budynki produkcyjne. Drogi specjalne służą do określonego typu środków transportowych, np. wózków elektrycznych, lub stanowią dojazdy pożarowe. Jeżeli na terenie zakładu przemysłowego przewiduje się również sieć linii kolejowych, należy dążyć do umieszczenia wjazdów obu tych układów z przeciwległych stron działki w celu uniknięcia krzyżowania się magistrali drogowej z główną linią kolejową. Na nieuniknionych skrzyżowaniach drogi z koleją przyjmuje się rzędną wysokości skrzyżowania wg sieci kolejowej. Drogi kołowe należy prowadzić w miarę możności, wzdłuż budynków produkcyjnych, wykorzystując pozostawioną pomiędzy nimi przestrzeń. Wjazdy do budynków można prowadzić od czoła budynków produkcyjnych lub prostopadle do ich dłuższych .boków. jednakże zbyt częste przecinanie głównych tras ,poprzecznymi dojazdami jest niewskazane. Należy wtedy stosować jezdnie dwukierunkowe prowadzone w pobliżu budynków, to pozostawieniem odstępu od budynku na wyrobienie skrętu i założenie chodnika i trawnika. Linie kolejowe, które z układu ogólnego powinny przechodzić pomiędzy budynkami, należy prowadzić środkiem przestrzeni na wydzielonym torowisku; drogi zaś projektujemy po obu stronach torowiska w odstępie 3,5 m, licząc od osi toru do krawędzi jezdni. [patrz też: meble lesznowola , cyklinowanie parkietów , castorama gdańsk osowa ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama gdańsk osowa gitarownia meble lesznowola