Jezeli pomieszczenie inwentarskie potrzebuje nieznacznie wiecej niz 12 wymian powietrza na godzine

Jeżeli pomieszczenie inwentarskie potrzebuje nieznacznie więcej niż 12 wymian powietrza na godzinę, dopuszczalne jest ograniczenie maksymalnej ilości powietrza do ilości powietrza wentylacyjnego potrzebnej do 12 wymian na godzinę wentylację naturalną można stosować w każdym obiekcie inwentarskim spełniającym powyższe wymagania. Dotychczas na najczęściej wentylacja naturalna była stosowana w oborach, jałownikach i bukaciarniach. W budynkach, w których obsada zwierzęca pozostaje wewnątrz pomieszczenia w okresie ciepłych dni, a są przy tym zlokalizowane na obszarach, gdzie występuje więcej niż 15% cisz w okresie letnim, zaleca się stosowanie wentylacji mechanicznej. Częstość cis atmosferycznych w procentach w okresie letnim ilustruje załączona mapka. 4.7.2. Wyjaśnienia ogólne dotyczące wentylacji naturalnej Przepływ powietrza przez pomieszczenia wentylowane zależy od 10-kanalizacji otworów wywiewnych oraz od wielkości ciśnień w nich występując ych. Różnice ciśnień we wspomnianych otworach mogą być odmiennego znaku (np. w nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej) lub jednego znaku (np. w nawiewnej, ewentualnie wywiewnej wentylacji mechanicznej). [patrz też: castorama gdańsk osowa, cyklinowanie parkietów, szkoła kaszczor ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama gdańsk osowa gitarownia szkoła kaszczor