Kamienie naturalne

Kamienie naturalne Najstarszym materiałem, z którego ludzie zaczęli wznosić różnego rodzaju budowle, był obok drewna kamień naturalny. Określenie naturalny dajemy kamieniowi dlatego, że został on utworzony przez naturę W czasie kształtowania się skorupy ziemskiej. Ziemia była niegdyś rozżarzoną kulą, złożoną z roztopionych dał i gazów, podobnie jak obecnie Słońce. Stopniowo kula ta stygła od zewnątrz, a płynna masa, zwana magmą, krzepła i twardniała tworząc skały. Twardnienie to odbywało się w głębi ziemi pod zewnętrzną skorupą lub też na powierzchni ziemi w czasie wybuchów, gdy magma pod działaniem wielkiego ciśnienia gazów rozrywała zewnętrzną skorupę i wylewała się na powierzchnię. Odpowiednio do tego dzielimy skały na głębinowe i wylewne. Do najbardziej znanych i najczęściej występujących na ziemi skał głębinowych należy granit. [hasła pokrewne: cyklinowanie parkietow, gruby benek knurów, chemirol mogilno ]

Powiązane tematy z artykułem: chemirol mogilno gruby benek knurów wakmet