Material o wlasnosciach kauczuku otrzymuje sie przez dodanie plastyfikatorów oraz podobnych materialów uzywanych do zwyklego polimeru

Materiał o własnościach kauczuku otrzymuje się przez dodanie plastyfikatorów oraz podobnych materiałów używanych do zwykłego polimeru, jak np. fosforanu trójkrezylu, ftalanu dwubutylu itp. Zakres temperatur, w którym zarówno polimer, jak i ko,polimer można poddawać przeróbce, jest bardziej ograniczony. Temperatura, w której sporządza się mieszankę, musi być ściślej kontrolowana niż przy pracy z kauczukiem naturalnym, gdyż wpływa ona w dużym stopniu na własności ostatecznego produktu. W celu dokładnego, wymieszania wszystkich składników mieszanki z żywicą, składniki suche a szczególnie plastyfikator oraz materiał smarujący przed dodaniem do mieszarki Banbury muszą być dokładnie zmieszane. Przedwczesne ogrzanie tych składników uniemożliwia otrzymanie jednolitej mieszanki. Podczas mieszania dużych I ilości materiału wytwarzają się znaczne ilości ciepła, które mogą spowodować niepożądane zmiany jego fizycznych i chemicznych własności. Dlatego należy mieszać bardzo ostrożnie, aby nie spowodować przegrzania materiału. Nawet niewielkie przegrzanie powoduje spadek plastyczności, co w konsekwencji utrudnia przerób materiału. Większe przegrzanie może spowodować rozkład polimeru z wydzieleniem niewielkich ilości chlorowodoru. Z tych samych względów należy unikać magazynowania gorącego materiału w ciągu dłuższego czasu. Podczas kalandrowania lub wytłaczania materiału zdjętego bezpośrednio z walców należy również zachować środki ostrożności. Kalandrowanie odbywa się na gorących walcach, a temperatura materiału powinna się wahać w granicach od 120 do 1300C. Sporządzone arkusze chłodzi się albo w powietrzu albo przez zanurzenie w wodzie. Wady, jakie posiada polichlorek winylu, występują również i w tych kopolimerach. Posiadają one jednak większą stabilność cieplną niż polichlorek winylu, chociaż są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia śladami żelaza i niklu, w obecności których ulegają rozkładowi. [podobne: chromowanie natryskowe , castorama szczecin godziny otwarcia , vitoocars  ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama szczecin godziny otwarcia chromowanie natryskowe vitoocars