Dla rurociagów lub kanalów o wiekszych wymiarach nalezy wykonywac specjalne obliczenia

Dla rurociągów lub kanałów o większych wymiarach należy wykonywać specjalne obliczenia statyczne ich przekrojów. Warunki technologiczne produkcji rur w zakładach wytwórczych zwykle zapewniają ich wystarczającą wytrzymałość w większości przypadków układania kanałów miejskich, tj. przy głębokości ułożenia do 4,0 m przy wymiarach: rur kamionkowych do średnicy d ~ 0,60 m, rur betonowych i żelbetowych d ~ 0,80 m. Rury wymienionych wymiarów układa się na wyrównanym dnie wykopu bez konieczności dawania specjalnych fundamentów. W gruntach sypkich należy dobrze wyrówn...

Materialy elastyczne oparte na kopolimerze chlorku winylu z octanem winylu

Materiały elastyczne oparte na kopolimerze chlorku winylu z octanem winylu. Plastyfikowane kopolimery chlorku winylu z octanem winylu posiadają dużą giętkość, sprężystość i pod wielu względami przypominają kauczuk naturalny. Materiały te są odporne na działanie tych czynników, które powodują pogorszenie własności kauczuku naturalnego, jak np. na działanie tlenu, ozonu, światła słonecznego, pewnych soli metali itp. Mogą one być otrzymywane jako materiały przezroczyste o różnorodnym zabarwieniu, czego nie można uzyskać przy użyciu kauczuku naturalnego. Mi...

Obliczanie obciazenia kanalów miejskich

Obliczanie obciążenia kanałów miejskich Dla projektowania wszelkich budowli podziemnych należy wyznaczyć zarówno obciążenie pionowe działające na górną część ich przekroju (sklepienie), jak i poziome działające na ich ściany. Do obliczania kanałów miejskich, szczególnie kanałów wykonywanych z elementów prefabrykowanych można zazwyczaj pominąć obciążenie poziome. Obciążenia te działają prawie zawsze na korzyść bezpieczeństwa przekroju, gdyż rury są zwykle sprawdzane na wytrzymałość przy obciążeniu tylko siłami pionowymi. Prawie wszystkie kanały w mias...

Urządzenia do zmywania szyb

Dzięki uprzejmości Austin + Mergold Reexamining. Ikony amerykańskiego krajobrazu. Architekci Austin + Mergold stworzyli innowacyjne rozwiązanie do prefabrykowanych obudów. Typowa suszarka metalowa oferuje wewnętrzny ślad o powierzchni około tysiąca metrów kwadratowych i średnicy trzydziestu sześciu stóp. Filadelfia, absolwenci Cornell University, opracowali projekt, który natychmiast składa się z półki. Domki startowe w kształcie zupy o powierzchni 2000 stóp kwadratowych w kształcie puszki są zbudowane z zewnętrznej, ocynkowanej blachy falistej o grubo...

Najnowsze zdjęcia w galerii cyklinowanie.info:

331#hodowla owczarków niemieckich mazowieckie , #olx rybnik , #tapety allegro , #mrówka jawor , #skrzydła drzwiowe , #mrówka jędrzejów , #posadzki jastrychowe , #komoda allegro , #olx kościerzyna , #moje miejsca ,