Scieki z fabryki celulozy

Ścieki z fabryki celulozy we Włocławku zanieczyszczają Wisłę, przy niskich stanach wody, aż do ujścia, tj. na dług. 260 km. Wprawdzie stopień zanieczyszczenia w miarę zwiększania się odległości maleje, to jednak wskutek znacznej koncentracji oraz wskutek działania składników antybiotycznych zawartych często w ściekach przemysłowych, proces samooczyszczania przebiega powoli i na znacznej d...

Budownictwo wczoraj i dzis : Włączanie architektury Pink / Leong Leong

Dzięki Leong Leong Architekci Leong Leong udostępnili ostatnio swoje zdjęcia z Turning Pink w W / Project Space w nowojorskim Chinatown. Wykonany z 3-calowej sztywnej izolacji i lustrzanego akrylu, ten tymczasowy i specyficzny dla miejsca montaż był częścią serii, która - zbadała przekształcenie czytelnej figury w ciągłe pole widzenia. Więcej zdjęć i rysunków dotyczących instalacji Turni...

Czesc wody w obiegu jest stracona

W krajach uprzemysłowionych zanieczyszczenie wód niezmiernie utrudnia i komplikuje zaopatrzenie w wodę ludności i zakładów przemysłowych. Brudna woda ujęta z rzeki - po oczyszczeniu i zużytkowaniu - wraca do niej jako ścieki, z -kolei zakłady niżej położone ujmują wodę rzeczną, którą po oczyszczeniu wykorzystują do produkcji. W ten sposób sumaryczne zużycie wody zwiększone o dodatkowe u...

Klonalne namnażanie komórek pomocniczych typu 2 u mężczyzny z zespołem hipereozynofilowym ad

Jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, prezentacje są bardzo ważne dla naszego zawodu. Tak postępujemy z naszymi klientami, a także z naszymi kolegami. Dobra prezentacja mogłaby zatwierdzić twój projekt lub szybko go zignorować, gdybyś go nie zaplanował. Na przykład prezentacja klientowi w porównaniu z prezentacją dla grupy architektów jest bardzo różna, nawet jeśli projekt, który c...

Najnowsze zdjęcia w galerii cyklinowanie.info:

331#hodowla owczarków niemieckich mazowieckie , #olx rybnik , #tapety allegro , #mrówka jawor , #skrzydła drzwiowe , #mrówka jędrzejów , #posadzki jastrychowe , #komoda allegro , #olx kościerzyna , #moje miejsca ,