Zalecany ksztalt przekrojów przewodów wyciagowych to kolowy i kwadratowy

Zalecany kształt przekrojów przewodów wyciągowych to kołowy i kwadratowy. Wszystkie przewody pionowe, bez względu na rodzaj przeznaczenia oraz typ nasady, powinny być ocieplone. Ocieplenie powinno rozpoczynać się bezpośrednio po przejściu przewodu wyciągowego przez strop, a kończyć się otworami wylotowymi z nasad. Ocieplenie można wykonać z wełny mineralnej, styropianu itp. materiałów. Współczynnik przenikania ciepła izolacji termicznej przewodu powinien wynosić k O I 5 wf (m OC) , - Wszystkie przewody wyciągowe powinny ...

Nowoczesna architektura : Wskazówki dotyczące prezentacji dla architektów, część II

Jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, prezentacje są bardzo ważne dla naszego zawodu. Tak postępujemy z naszymi klientami, a także z naszymi kolegami. Dobra prezentacja mogłaby zatwierdzić twój projekt lub szybko go zignorować, gdybyś go nie zaplanował. Na przykład prezentacja klientowi w porównaniu z prezentacją dla grupy architektów jest bardzo różna, nawet jeśli projekt, który chcesz przekazać, jest taki sam. W poprzednim artykule podzieliliśmy się kilkoma wskazówkami na podstawie Garr. Presentation Zen. R...

Wentylacja naturalna nalezy do rodzaju wentylacji dzialajacej w wyniku róznicy miedzy cisnieniami jednakowego znaku, to znaczy miedzy podcisnieniami

Wentylacja naturalna należy do rodzaju wentylacji działającej w wyniku różnicy między ciśnieniami jednakowego znaku, to znaczy między podciśnieniami. W porównaniu z innymi typami wentylacji, w których wymusza się nawiew powietrza nadciśnieniem, rola otworów nawiewnych w wentylacji naturalnej jest znacznie mniejsza i należy je traktować, jako czerpie powietrza zewnętrznego oraz prowadnice nadające wstępny kierunek powietrzu. Należy zaznaczyć, że sprawność ich działania zależy w dużej mierze od szczelności pomieszczenia. W wentyla...

Ważność zestawu kryteriów klinicznych do wyklucia urazu kręgosłupa szyjnego u pacjentów z tępym urazem ad 6

Dla ustalenia układu sieci kolejowej na terenie zakładu .przemysłowego konieczne jest sporządzenie schematu przebiegu ładunków kolejowych. Na terenie zakładu przemysłowego wszelkie wystające części budynków jak słupy i latarnie, o perony, rampy i inne urządzenia powinny być oddalone od torów Kolej owych na odległość ustaloną skrajną budowli taboru kolei . Wymiary skrajni są ustalone dla wszystkich szerokości torów oraz różnych trakcji. Do przestawiania taboru kolejowego z jednego toru na drugi stosuje się rozjazdy, obrotnice i prze...

Najnowsze zdjęcia w galerii cyklinowanie.info:

331#mrówka jawor , #skrzydła drzwiowe , #mrówka jędrzejów , #posadzki jastrychowe , #komoda allegro , #olx kościerzyna , #moje miejsca , #badania geotechniczne , #olx wolsztyn , #mrówka kolbuszowa ,