Mieszanki polichlorku winylu sa powszechnie stosowane do impregnowania

Mieszanki polichlorku winylu są powszechnie stosowane do impregnowania. Spośród metod, jakie są stosowane przy powlekaniu tkanin, należy wymienić zastosowanie gorących past sporządzonych z polichlorku winylu przy użyciu odpowiedniego plastyfikatora. Inna metoda podana przez Gilla J Morgana polega na powlekaniu tkanin jednorodną zawiesiną wodną polichlorku winylu; po usunięciu wody osadzone na materiale cząstki spaja się przez zastosowanie ciśnienia oraz podwyższonej temperatury. Otrzymane w ten sposób materiały używane są do wyrobu płaszczy przeciwdeszczowych, zasłon, pasów transporterowych, filców drukarskich, przepon itp. Z polichlorku winylu można sporządzać roztwory w gorącym fosforanie trójkrezylu, które stosuje się do powlekania metali. Mieszanki miękkie mogą być odlewane, wobec czego używane są do formowania w prasie. Pasty z polichlorku winylu. Zastosowanie polichlorku winylu w postaci past jest coraz większe; używa się ich do powlekania tkanin lub do sporządzania wyrobów formowych przez odlewanie lub maczanie. Pastę sporządza się w ten sposób, że drobno sproszkowany polimer miesza się dokładnie z takim plastyfikatorem, w którym polimer z zwykłych temperaturach nie rozpuszcza się. Mieszanie prowadzi się w normalnych warunkach ciśnienia i temperatury, przy czym należy zwracać uwagę, aby mieszanka nie zagrzała się przez tarcie. W zależności od rodzaju i ilości-użytych domieszek mieszankę można otrzymać w postaci sypkiej lub w postaci sztywnej, lepkiej pasty; lepkość pasty można zmniejszyć poddając ją przeróbce na walcach lub w homogenizatorze. Otrzymana ostatecznie zawiesina może mieć postać lepkiej cieczy lub może być podobna do kitu. W celu dalszego zmniejszenia lepkości otrzymanego materiału można stosować nielotne substancje, które nie są rozpuszczalnikami polimeru. [patrz też: karnisze bojanek , szkoła kaszczor , tvsat364 ]

Powiązane tematy z artykułem: karnisze bojanek szkoła kaszczor tvsat364