Mul i bardzo drobny osad skalny

Wskutek działania wiatru, wody, zmian temperatury itp. skały pierwotne (wybuchowe) uległy rozkruszeniu lub zwietrzeniu albo też częściowemu wypłukaniu i rozpuszczeniu w wodzie. Następnie wskutek tzw. procesów górotwórczych okruchy te zostały ściśnięte i sprasowane pod ciężarem górnych warstw skorupy ziemskiej. Muł i bardzo drobny osad skalny stanowiły spoiwo, które połączyło większe ziarna w zwartą całość, tworząc skałę osadową. Do najbardziej wartościowych materiałów budowlanych ze skał pochodzenia osadowego należą piaskowce i wapienie. Piaskowce są to sprasowane pod ciśnieniem górnych warstw ziemi ziarna piasku, spojone lepiszczem krzemionkowym, wapiennym lub ilastym. [więcej w: jacktronic, gruby benek knurów, drukparts ]

Powiązane tematy z artykułem: drukparts gruby benek knurów jacktronic