Najcenniejsza odmiana jest piaskowiec o spoiwie krzemionkowym

Najcenniejszą odmianą jest piaskowiec o spoiwie krzemionkowym. Z odmiany tej znane są u nas od dawna stosowany w budownictwie biały piaskowiec szydłowiecki oraz piaskowiec wąchocki, o barwie wiśniowej. Piaskowce stosowane są w budownictwie przede wszystkim jako materiał do licowania (okładzina) ścian zewnętrznych w postaci płyt oraz na ciosy, kolumny, stopnie schodowe itp. Wytrzymałość piaskowców jest różna, w zależności od rodzaju lepiszcza, wynosi od 300 do 2500 kG/cm2, a ciężar objętościowy od 1900 do 2800 kG/ma. Wapienie powstały wskutek wydzielenia się rozpuszczonego w wodzie. minerału zwanego kalcytem przy udziale takich domieszek, jak glina, krzemionka, związki żelaza i innych metali. [patrz też: mrówka jawor, castorama gdańsk osowa, chałas i wspólnicy ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama gdańsk osowa chałas i wspólnicy mrówka jawor