Nawiew pod oknami zalecany jest wszedzie tam gdzie legowiska dla zwierzat oddzielone sa od scian pasami komunikacyjnymi

Nawiew pod oknami zalecany jest wszędzie tam gdzie legowiska dla zwierząt oddzielone są od ścian pasami komunikacyjnymi. Można go również stosować z powodzeniem w budynkach bez wspomnianych pasów komunikacyjnych, ale bydło powinno być w nich wiązane, a okna niskie i umieszczone wysoko; – w okresie letnich upałów najlepiej jest powietrze zewnętrzne nawiewać do strefy przebywania zwierząt dużymi otworami. Dotychczas nie projektuje się w kraju specjalnych otworów nawiewnych dla okresu letniego, a zamiast nich do nawiewu maksymalnych ilości powietrza wykorzystuje się okna. Zalecenia konstrukcyjne dla szczelin i otworów wprowadzających powietrze zewnętrzne w okresie, zimowym są następujące: – wysokość szczelin w przegrodzie zewnętrznej powinna mieścić ssie w granicach od 0,04 do 0,12 m, – szczeliny i otwory nawiewne powinny mieć, możliwość regulacji ilości napływającego powietrza. Dopuszcza się regulacje dwupołożeniową, to jest zamknięcie lub o twarcie, – od strony wewnętrznej szczeliny i otworu zaleca się stosowanie elementów rozpraszających strumienie powietrza, np. półki, ruszty, płyty perforowane itp., uzbrojenie szczeliny lub otworu nawiewnego powinno być wykonane z materiałów odpornych na korozję. [patrz też: szkoła kaszczor, ceidg wikipedia warszawa, ceidg wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: ceidg wikipedia dezogestrel szkoła kaszczor