Nieplastyfikowany polichlorek winylu

Według Brousa mieszanki polichlorku winylu zawierające inne syntetyczne tworzywa można łączyć z metalami przez pokrywanie powierzchni metalu roztworem chlorokauczuku, a następnie roztworem polichlorku winylu; na tak otrzymaną powierzchnię nakłada się następnie mieszankę. Zastosowanie polichlorku winylu. W Niemczech polichlorek winylu był stosowany na olbrzymią skalę . Używano go w postaci past, mieszanek plastyfikowanych, jak również w postaci błon wyciąganych. Plastyfikowany polichlorek winylu. Pomiędzy plastyfikowanym polichlorkiem winylu stosowanym w Niemczech i w innych krajach nie ma większej różnicy. Również podobny jest rodzaj oraz ilość stosowanych plastyfikatorów. Używa się go powszechnie do pokrywania różnych tkanin oraz kabli, do wyrobu pokryć na podłogi, artykułów wytłaczanych, namiastek skór itp. Najbardziej znanym materiałem tego typu był Mipolam. Nieplastyfikowany polichlorek winylu. Materiały tego typu, jak np. Vinidur lub twardy Mipolam, są jedyne w swoim rodzaju. Zwykły polichlorek winylu nie zawierający plastyfikatora używano do wytłaczania rur oraz prętów jak również do produkcji arkuszy przez kalandrowanie. Były to materiały mocne, lekkie, przezroczyste, o brunatnym zabarwieniu, posiadające znaczną odporność na działanie chemikaliów. Dzięki tym własnościom zostały szeroko zastosowane do aparatur chemicznych. [patrz też: mrówka jawor , kabina prysznicowa castorama , jacktronic]

Powiązane tematy z artykułem: jacktronic kabina prysznicowa castorama mrówka jawor