Rozrózniamy nastepujace uklady torów kolejowych

Rozróżniamy następujące układy torów kolejowych na terenie zakładu przemysłowego: 1) układ czołowy , 2) obwodowy prosty , 3) obwodowy złożony , 4) przelotowy i 5) mieszany . Wybór schematu torów zależy od konfiguracji działki, sposobu zabudowy terenu, oraz przebiegu procesu technologicznego. Przy układaniu sieci należy dążyć do najkrótszego prostoliniowego przebiegu ładunków r do unikania skrzyżowań z torami, z drogami kołowymi i przejściami dla pieszych. . W układzie czołowym transport materiałów odbywa się ruchem wahadłowym i przebiegi ładunków są krótkie. Read more „Rozrózniamy nastepujace uklady torów kolejowych”

Drogi miedzyoddzialowe

Drogi międzyoddziałowe mają już znaczenie drugorzędne, gdyż obsługują wyłącznie ruch lokalny, łącząc ze sobą poszczególne budynki produkcyjne. Drogi specjalne służą do określonego typu środków transportowych, np. wózków elektrycznych, lub stanowią dojazdy pożarowe. Jeżeli na terenie zakładu przemysłowego przewiduje się również sieć linii kolejowych, należy dążyć do umieszczenia wjazdów obu tych układów z przeciwległych stron działki w celu uniknięcia krzyżowania się magistrali drogowej z główną linią kolejową. Na nieuniknionych skrzyżowaniach drogi z koleją przyjmuje się rzędną wysokości skrzyżowania wg sieci kolejowej. Read more „Drogi miedzyoddzialowe”

Prowadzenie sieci kolei

Kolej normalno- i wąskotorowa. Kolej normalnotorową należy stosować tylko w zakładach przemysłowych posiadających bocznicę kolejawą, w przeciwnym razie należy stosować kolej wąskotorową. Szerokość torów kolei normalnotorowych wynosi 1435 mm mierzona w zarysie wewnętrznym toru. Kolej wąskotorowa ma rozstaw szyn 1 000, 750 lub 600 mm. W wypadku gdy zakład przemysłowy leży w pobliżu stacji normalnotorowej i posiada kolej wąskotorową, należy dla zmniejszenia przeładunku doprowadzić sieć kolejki do stacji kolejowej.
Prowadzenie sieci kolei normalno- lub wąskotorowej na terenie zakładu przemysłowego zwiększa znacznie zapotrzebowanie terenu ze względu na wymagane duże promienie łuków i niewielkie spadki podłużne, Jednak korzyści wynikające z uniknięcia przeładunków przemawiają za ich stosowaniem. Read more „Prowadzenie sieci kolei”

Rozrózniamy nastepujace systemy transportu poziomego

Rozróżniamy następujące systemy transportu poziomego: 1) system przejazdów wahadłowych jednokierunkowych , 2) wahadłowo-promienistych , 3) obwodowych , 4) obwodowo-cyklicznych. Systemy przejazdów wahadłowych są nieekonomiczne, gdyż pojazd w jednym kierunku przejeżdża z ładunkiem, powraca zaś pusty. Systemy przejazdów obwodowych zapewniają ciągłość ruchu, eliminując prawie przejazdy puste. Przy wyborze środków transportu należy się kierować wpływem różnych czynników na czas trwania poszczególnych etapów cyklu transportowego, tj. na czas potrzebny. Read more „Rozrózniamy nastepujace systemy transportu poziomego”