Pod wzgledem chemicznym polichlorek winylu jest nieczynny

Pod względem chemicznym polichlorek winylu jest nieczynny i z tego względu mieszanki jego wykazują dużą odporność na korozję. W wypadku gdy materiał ma być wystawiony na działanie chemikaliów należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór plastyfikatora. Mieszanki polichlorku winylu wytrzymują przez dłuższy czas działanie mocnych kwasów, jak np. działanie kwasu siarkowego lub, azotowego oraz działanie mocnych alkaliów. Między innymi mieszanki polichlorku winylu są używane do sporządzania przezroczystych przewodów oraz różnych części w aparaturze chemicznej. Mieszanki polichlorku winylu wykazują również bardzo dobrą odporność na działanie olejów, rozpuszczalników i tłuszczów. Oleje mineralne, benzyna itp. nie działają na niezupełnie. Również i w tym przypadku należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór plastyfikatora; w celu uzyskania maksymalnej odporności materiału na działanie tych czynników należy użyć takiego plastyfikatora, który pod ich działaniem nie ulega wyekstrahowaniu. Mieszanki polichlorku winylu są również odporne na działanie takich rozpuszczalników, jak alkohol, gliceryna, glikole itp. , pęcznieją natomiast pod wpływem rozpuszczalników chlorowanych, nitrowanych oraz ketonów. Wprawdzie w wielu wypadkach nierozpuszczalność materiału jest zaletą, jednak niekiedy jest to wadą, gdyż nie można go łączyć z innymi materiałami. Jak dotychczas nie znaleziono odpowiedniego kleju, który mógłby służyć jako materiał wiążący. Pewne dodatnie wyniki osiągnięto stosując etery poliwinylu, jak np. eter izobutylowy poliwinylu. [hasła pokrewne: drukparts , siatex zamość , ceidg wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: ceidg wikipedia drukparts siatex zamość