Pod wzgledem tej wlasnosci polichlorek winylu nie jest cennym materialem

Pod względem tej własności polichlorek winylu nie jest cennym materiałem. Mimo to mieszanki polichlorku winylu są szeroko stosowane do izolacji, w których opór nie posiada większego praktycznego znaczenia. Na termoplastyczne izolacje kabli, które muszą odznaczać się dużym oporem elektrycznym, używa się substancji niepolarnych. jak np. polietylenu. Stratność dielektryczna tych substancji jest bardzo wysoka, a przy tym przy zmianie temperatury oraz częstotliwości ulega dużym wahaniom. Przy odpowiednim doborze plastyfikatora oraz innych składników można otrzymać mieszanki, których współczynnik mocy waha się w granicach 0,05 do 0,06. Tego rodzaju selekcja składników powoduje jednak ograniczenie własności mechanicznych mieszanek. W rezultacie należy stwierdzić, że z wyjątkiem specjalnych okoliczności (jak np. w wypadku ograniczeń podczas wojny) polichlorek winylu nie znajdzie zastosowania jako materiał izolujący przy częstotliwości powyżej 2000 okresów na sekundę. Podobne uwagi dotyczą również przenikliwości elektrycznej, która dla mieszanek stosowanych do izolacji wynosi w temperaturze 2o0C od 6 do 8. Przy odpowiednim doborze składników mieszanek można ją zmniejszyć do 4,5, a nawet do 6 przy równoczesnym jednak ograniczeniu własności mechanicznych. Przenikliwość elektryczna jest również w dużym stopniu zależna od temperatury. [więcej w: karnisze bojanek , szkoła kaszczor , tvsat364 ]

Powiązane tematy z artykułem: karnisze bojanek szkoła kaszczor tvsat364