Polioctan winylu próbowano równiez stosowac do plastyfikowania polichlorku winylu

W zależności od składu otrzymuje się różne kopolimery poczynając od materiałów o własnościach zwykłego polichlorku winylu, nierozpuszczalnych w organicznych rozpuszczalnikach, elastycznych i trudnych do przerobu aż do materiałów stosunkowo łatwo rozpuszczalnych i bardziej sztywnych; w materiałach pierwszych przeważa zawartość chlorku winylu, w materiałach drugich – octanu winylu. O możliwościach różnorodnego zastosowania tych materiałów świadczy fakt, że można je stosować do produkcji płyt gramofonowych, giętkich rur i arkuszy jak również do powlekania metali, a szczególnie puszek metalowych. Polioctan winylu próbowano również stosować do plastyfikowania polichlorku winylu, jednak otrzymane mieszanki nie posiadały zadowalających własności. Z drugiej zaś strony podczas polimeryzacji mieszaniny obu tych monomerów powstają polimery, których cząsteczki składają się zarówno z podstawowych cząsteczek chlorku winylu, jak i octanu winylu. Stosunek tych składników w cząsteczkach polimerów może się zmieniać w bardzo szerokich granicach. Otrzymane materiały wykazują tylko wtedy własności kauczuku, gdy do polimeryzacji użyto duży procent chlorku winylu. Najważniejszym produktem tego typu jest Vinylite VYNW zawierający 95% chlorku winylu; obecny w materiale octan winylu nadaje mu pożądaną plastyczność. Ciężar cząsteczkowy tych polimerów waha się w granicach od 20 000 do 22000. W miarę wzrostu ciężaru cząsteczkowego oraz zawartości chlorku winylu otrzymane żywice stają się coraz trudniej rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych oraz coraz bardziej sprężyste; plastyfikowane są bardziej elastyczne i posiadają wyższą temperaturę mięknięcia. W miarę spadku zawartości chlorku winylu, a wzrostu zawartości octanu winylu otrzymywane kopolimery stają się coraz łatwiej rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych. [więcej w: cyklinowanie parkietow , gruby benek knurów , cyklinowanie bezpyłowe ]

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie bezpyłowe gruby benek knurów wakmet