Przepustnice pelne trzeba zaopatrzyc w nastepujace przewody: – przewody z deflektorami

Przepustnice pełne trzeba zaopatrzyć w następujące przewody: – przewody z deflektorami, – przewody odprowadzające powietrze z kanałów gnojowicowych, – przewody bez zadaszenia, – przewody z daszkami współpracujące z przewodami z deflektorami. Przewody z deflektorami oraz przewody bez zadaszenia mogą również mieć automatyczną regulację wydajności powietrza odprowadzanego z pomieszczeń (regulacja obrotów przepustnicy pełnej). Wtedy, kiedy wszystkie przewody odprowadzające powietrze z pomieszczenia dla bydła mają daszki płaskie stosuje się przepustnice z otworem wolnym. Uwzględnione w omawianym opracowaniu otwory wolne w przepustnicach mają jeden bok równy wymiarowi boku przewodu B, drugi bok otworu jest równy grubości wycięcia b. Przewody odprowadzające, nasady oraz przepustnice powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję. 4.7.4. Zasady projektowania otworów nawiewnych Otwory nawiewne, pełniące funkcje czerpni powietrza zewnętrznego ora z kierownic nadających wstępny kierunek powietrzu, powinno się lokalizować w przegrodach zewnętrznych. W uproszczonej metodzie wymiarowania wentylacji naturalnej przyjęto, że otwory nawiewne będą zlokalizowane bezpośrednio w oknach (lub pod, bądź nad oknami). Przy ustalaniu lokalizacji otworów lub szczelin nawiewnych należy kierować się następującymi wskazówkami: – nawiew powietrza małymi otworami lub szczelinami umieszczonymi bezpośrednio pod oknami powoduje wprawdzie mniejsze podgrzanie powietrza zewnętrznego w okresie zimy niż w przypadku umieszczenia nawiewu nad oknami, ale dodatkowo może służyć do odprowadzenia na zewnątrz wilgoci wykroplonej na szybach. Ze względu na swoją uniwersalność oraz fakt, że jest on odpowiedni dla zwierząt w okresie jesieni i wiosny oraz zadowalający w okresie zimy i lata, nawiew pod oknami znalazł duże zastosowanie w kraju. [podobne: szkoła kaszczor, mrówka jawor, ceidg wikipedia ]

Powiązane tematy z artykułem: ceidg wikipedia mrówka jawor szkoła kaszczor