Przewodnosc cieplna

Przewodność cieplna zależy w znacznym stopniu od ciężaru objętościowego materiału i od jego wilgotności. Im mniejszy ciężar objętościowy ma materiał, a więc im jest lżejszy, tym mniejsza jest przewodność cieplna tego materiału. Jest to zrozumiałe, gdyż materiał lżejszy ma zawsze większą ilość porów niż materiał cięższy, a znajdujące się w porach powietrze zmniejsza przewodność cieplną materiału. Gdy materiał jest wilgotny, czyli nasiąknięty wypełniającą jego pory wodą, przewodność materiału wzrasta, ponieważ. woda jest lepszym przewodnikiem ciepła niż powietrze. Własności, jakim powinny odpowiadać materiały budowlane oraz wykonywane z nich elementy i konstrukcje, ustalone są w normach budowlanych. Normy budowlane dzielą się na normy państwowe (PN – Polska Norma) i normy resortowe (RN). [patrz też: mrówka jawor, castorama gdańsk osowa, szkoła kaszczor ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama gdańsk osowa mrówka jawor szkoła kaszczor