Rozpatrzmy warunki istniejace w wykopie pionowym

Rozpatrzmy warunki istniejące w wykopię pionowym. Z równania sumy sił pionowych działających na element gruntu w wykopie o grubości dh otrzymamy W + dW + 2K~tgOdh = W + vbdh gdzie o – kąt tarcia gruntu zasypki po ścianach wykopu. W powyższych wzorach wartość współczynnika K należy przyjmować w wielkości odpowiadającej najmniejszej wartości parcia według teorii klasycznej, tzw. wielkości parcia czynnego, czyli Przy obliczeniach przybliżonych można zakładać o = rp. Zmienność współczynnika Cd jest przedstawiona na wykresie podanym przez Sgangler. Wykres ten ilustruje zmienność współczynnika Cd w zależności od stosunku głębokości wykopu do jego szerokości. [patrz też: gitarownia, wakmet, tvsat364 ]

Powiązane tematy z artykułem: gitarownia tvsat364 wakmet