Rozrózniamy nastepujace uklady torów kolejowych

Rozróżniamy następujące układy torów kolejowych na terenie zakładu przemysłowego: 1) układ czołowy , 2) obwodowy prosty , 3) obwodowy złożony , 4) przelotowy i 5) mieszany . Wybór schematu torów zależy od konfiguracji działki, sposobu zabudowy terenu, oraz przebiegu procesu technologicznego. Przy układaniu sieci należy dążyć do najkrótszego prostoliniowego przebiegu ładunków r do unikania skrzyżowań z torami, z drogami kołowymi i przejściami dla pieszych. . W układzie czołowym transport materiałów odbywa się ruchem wahadłowym i przebiegi ładunków są krótkie. Nadaje się on do podłużnego kierunku procesów produkcji. W układzie glebowym transport ma zapewnioną ciągłość: pracy i łatwość manewrowania wagonami. Układ ten wymaga jednak większej działki. Wadami tego. układu są krzyżowanie się torów z innymi arteriami oraz przebiegi pustych wagonów. Procesy produkcji mają w tym układzie kierunek poprzeczny do kierunku torów. W układzie przelotowym, który stosuje się na wąskich, i długich działkach, uzyskuje się łatwość manewrowania wagonami, skrócenie przebiegów pustych wagonów oraz możliwość zastosowania podłużnego kierunku procesów produkcyjnych. Jednakże powstają tu krzyżowania się ruchu kolejowego z drogami kołowymi i pieszymi. W układzie mieszanym uzyskuje się największą ekonomikę transportu oraz znaczne korzyści produkcyjne. [więcej w: , łukasz szemraj, meble lesznowola , cyklinowanie parkietów , castorama gdańsk osowa ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama gdańsk osowa gitarownia łukasz szemraj meble lesznowola