Sam Neopren wykazuje powolna absorpcje oleju

Żelowanie nałożonej warstwy pasty prowadzi się przez ogrzewanie bez użycia ciśnienia. Jeżeli materiał powleka się kilkakrotnie, za każdym razem ogrzewa się w ciągu krótkiego okresu czasu, co przyczynia się do lepszego przylegania pasty do materiału; po nałożeniu ostatniej warstwy otrzymaną powłokę poddaje się ostatecznemu utwardzaniu. Sporządzenie mieszanki składającej się z równych części polimeru oraz fosforanu trójkrezylu odbywa się w następujący sposób: Polimer oraz plastyfikator miesza się w intensywnie pracującym mieszalniku, po czym otrzymaną mieszankę poddaje się przeróbce na walcach w temperaturze poniżej 200C. Ostateczny produkt otrzymuje się w postaci pasty podobnej do lakieru, którą można nakładać na powierzchnię różnych metali za pomocą natryskiwacza lub nożem malarskim. Po ogrzaniu powleczonej powierzchni do temperatury 1600C otrzymuje się jednolitą, gładką błonę. Fairweather opisał ciekawe zastosowanie polichlorku winylu do modyfikowania własności innych tworzyw syntetycznych, a w szczególności Neoprenu . Sam Neopren wykazuje powolną absorpcję oleju, sam zaś. polichlorek winylu przechowywany woleju powoli traci plastyfikator, dzięki któremu posiada on giętkość oraz sztywność. Zaproponowano więc, ażeby w celu uzyskania materiału o lepszych własnościach zmieszać Neopren z plastyfikowanym polichlorkiem winylu. Mieszankę taką można sporządzić w prosty sposób przez zmieszanie polichlorku winylu z plastyfikatorem jak np. fosforanem trójkrezylu, i dodanie do otrzymanej mieszanki Neoprenu zmieszanego z odpowiednimi wulkanizatorami. [podobne: mrówka jawor , kabina prysznicowa castorama , jacktronic ]

Powiązane tematy z artykułem: jacktronic kabina prysznicowa castorama mrówka jawor