Scieki z fabryki celulozy

Ścieki z fabryki celulozy we Włocławku zanieczyszczają Wisłę, przy niskich stanach wody, aż do ujścia, tj. na dług. 260 km. Wprawdzie stopień zanieczyszczenia w miarę zwiększania się odległości maleje, to jednak wskutek znacznej koncentracji oraz wskutek działania składników antybiotycznych zawartych często w ściekach przemysłowych, proces samooczyszczania przebiega powoli i na znacznej długości. Zmniejszenie zdolności samooczyszczania występuje szczególnie jaskrawo podczas stanów niżówkowych. Miarą stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych ściekami bytowo-gospodarczymi jest ładunek ścieków. Jest to, jak już wyżej podano, liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji miejskiej przypadająca na 1 lisek objętości przepływu w odbiorniku przy niskim stanie wody. [patrz też: szkoła kaszczor, gruby benek knurów, karnisze bojanek ]

Powiązane tematy z artykułem: gruby benek knurów karnisze bojanek szkoła kaszczor