Splukiwanie koryta lub bagrowanie

Napowietrzanie sztuczne wód zanieczyszczonych zwiększa zawartość tlenu i przyśpiesza mineralizację związków organicznych. Jeżeli minimalna zawartość tlenu w wodzie obniży się do 3-4 mg/l, szczególnie w okresie letnim, a równocześnie zapotrzebowanie tlenu przez ryby jest znacznie większe, wówczas. przepływ kaskadowy brudnej wody rzecznej zwiększa zawartość tlenu w wodzie. Można też część wody rzecznej przepompowywać i rozdeszczać na powierzchnię rzeki, a jeszcze lepiej doprowadzać za pomocą rozdeszczania wodę świeżą. Ścieki ubogie w tlen, rozdeszczane za pomocą dysz, pobierają z atmosfery ok. 3 mg/l tlenu przy jednokrotnym wyrzucie na odległość 1 m. Przy odległości większej woda opadająca może pochłonąć podobną ilość tlenu, tj. w sumie ok. 5 mg O2/1. [patrz też: szambo plastikowe, badania geotechniczne, ogród dla leniwych ]

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne ogród dla leniwych szambo plastikowe