Szerokosc wykopu

Szerokość wykopu określa się wtedy, biorąc pod uwagę szerokość zewnętrzną kanału, grubość obudowy obu ścian wykopu i uwzględniając jednocześnie warunki gruntowe i wodne. W Warszawie np. najmniejsza szerokość wykopu w świetle ścian gruntu dla kanałów murowanych, tzw. , I klasy, tj. o szerokości zewnętrznej 85 cm była przyjmowana w gruncie suchym 90 cm, zaś w gruncie nawodnionym 100 cm. Taka mała szerokość wykopu, korzystna ze względu na małą ilość robót ziemnych, wymaga jednak bardzo starannego prowadzenia robót. Obciążenie pionowe rur ułożonych w wykopach o ścianach pionowych w zasadzie powinno być liczone. jako ciężar bryły gruntu o wysokości H znajdującej się nad rurą, o szerokości równej szerokości zasypki, tj. szerokości wykopu w świetle ścian gruntu. [podobne: cyklinowanie parkietów, szkoła kaszczor, jacktronic ]

Powiązane tematy z artykułem: gitarownia jacktronic szkoła kaszczor