Woda, alkohol oraz frakcje ropy naftowej wcale nie dzialaja na te materialy.

Materiały o zawartości 90010 chlorku winylu i 10010 octanu winylu są bardzo łatwo rozpuszczalne i mogą znaleźć zastosowanie do powlekania. Ciężar cząsteczkowy otrzymywanych żywic waha się w granicach od 6 000 do 25 000. Polimery o niższym ciężarze cząsteczkowym są bardziej miękkie i plastyczne niż polimery wyższe. Kopolimery te są bardzo rozpowszechnione, gdyż nie posiadają ani zapachu, ani smaku, są bezbarwne, nietrujące i niepalne; ich mieszanki są powszechnie stosowane w technice. Kopolimery te są termoplastyczne, lecz nie posiadają prawdziwej temperatury topnienia, gdyż przy ogrzaniu jedynie miękną. Read more „Woda, alkohol oraz frakcje ropy naftowej wcale nie dzialaja na te materialy.”

Polimery te posiadaja na ogól wiekszosc wlasnosci polichlorku winylu

Polimery te posiadają na ogół większość własności polichlorku winylu . Ponieważ posiadają już wrodzoną plastyczność, można je mieszać z dużymi ilościami różnych barwników i napełniaczy. Sporządzenie mieszanek oraz ich przerób jest łatwiejszy niż w przypadku czystego polichlorku winylu. Mieszanki sporządza się w niższych temperaturach oraz używa się mniejszych ilości plastyfikatora. Wprawdzie materiały te ciemnieją przy dłuższym działaniu światła słonecznego lub ciepła, można jednak temu zapobiec dodając 1 do 2010 takich stabilizatorów, jak np. Read more „Polimery te posiadaja na ogól wiekszosc wlasnosci polichlorku winylu”

Odpornosc kopolimerów

Odporność kopolimerów. Kopolimery polichlorku winylu są bardzo odporne na działanie rozpuszczalników oraz czynników korodujących. Żywice o wyższym ciężarze cząsteczkowym wykazują na ogół większą odporność, szczególnie wobec rozpuszczalników organicznych, niż żywice o niższym ciężarze cząsteczkowym. Obecność innych materiałów, jak barwników, wosków, stabilizatorów itp. również wpływa ha zachowanie się tych żywic. Read more „Odpornosc kopolimerów”

Material o wlasnosciach kauczuku otrzymuje sie przez dodanie plastyfikatorów oraz podobnych materialów uzywanych do zwyklego polimeru

Materiał o własnościach kauczuku otrzymuje się przez dodanie plastyfikatorów oraz podobnych materiałów używanych do zwykłego polimeru, jak np. fosforanu trójkrezylu, ftalanu dwubutylu itp. Zakres temperatur, w którym zarówno polimer, jak i ko,polimer można poddawać przeróbce, jest bardziej ograniczony. Temperatura, w której sporządza się mieszankę, musi być ściślej kontrolowana niż przy pracy z kauczukiem naturalnym, gdyż wpływa ona w dużym stopniu na własności ostatecznego produktu. W celu dokładnego, wymieszania wszystkich składników mieszanki z żywicą, składniki suche a szczególnie plastyfikator oraz materiał smarujący przed dodaniem do mieszarki Banbury muszą być dokładnie zmieszane. Read more „Material o wlasnosciach kauczuku otrzymuje sie przez dodanie plastyfikatorów oraz podobnych materialów uzywanych do zwyklego polimeru”

Materialy elastyczne oparte na kopolimerze chlorku winylu z octanem winylu

Materiały elastyczne oparte na kopolimerze chlorku winylu z octanem winylu. Plastyfikowane kopolimery chlorku winylu z octanem winylu posiadają dużą giętkość, sprężystość i pod wielu względami przypominają kauczuk naturalny. Materiały te są odporne na działanie tych czynników, które powodują pogorszenie własności kauczuku naturalnego, jak np. na działanie tlenu, ozonu, światła słonecznego, pewnych soli metali itp. Mogą one być otrzymywane jako materiały przezroczyste o różnorodnym zabarwieniu, czego nie można uzyskać przy użyciu kauczuku naturalnego. Read more „Materialy elastyczne oparte na kopolimerze chlorku winylu z octanem winylu”

Bazalt

Bazalt odznacza się dużą wytrzymałością na ściskanie, wynoszącą od 2300 do 4000 kG/cm2, oraz dużą twardością, wskutek czego ścieralność jego jest bardzo mała. Ciężar objętościowy bazaltu wynosi od 2000 do 3000 kG/m3. Dzięki małej ścieralności bazaltu używa się go często do wyrobu kostki brukowej, a prócz tego do budowy mostów, do licowania ścian itp. Ostatnio bazalt zaczęto topić i odlewać, nadając mu dowolne kształty. Wytrzymałość odlewów bazaltowych jest jeszcze większa niż bazaltu naturalnego i dochodzi do 8000 kG/cm2. Read more „Bazalt”

urzadzenia zakladów wodnych

W rzekach zanieczyszczonych turbiny, kraty, zasuw itp. urządzenia zakładów wodnych wskutek korozji -już po kilku latach ulegają zniszczeniu. Na podobne straty narażony jest również tabor żeglugi. Wody takie zamiast służyć powszechnemu użytkowaniu i tworzyć ozdobę krajobrazu zostały zamienione w kanały brudnej, niejednokrotnie cuchnącej wody. Rzeki zanieczyszczone nie mogą służyć do sportów wodnych i kąpieli. Read more „urzadzenia zakladów wodnych”

Splukiwanie koryta lub bagrowanie

Napowietrzanie sztuczne wód zanieczyszczonych zwiększa zawartość tlenu i przyśpiesza mineralizację związków organicznych. Jeżeli minimalna zawartość tlenu w wodzie obniży się do 3-4 mg/l, szczególnie w okresie letnim, a równocześnie zapotrzebowanie tlenu przez ryby jest znacznie większe, wówczas. przepływ kaskadowy brudnej wody rzecznej zwiększa zawartość tlenu w wodzie. Można też część wody rzecznej przepompowywać i rozdeszczać na powierzchnię rzeki, a jeszcze lepiej doprowadzać za pomocą rozdeszczania wodę świeżą. Ścieki ubogie w tlen, rozdeszczane za pomocą dysz, pobierają z atmosfery ok. Read more „Splukiwanie koryta lub bagrowanie”