Woda, alkohol oraz frakcje ropy naftowej wcale nie dzialaja na te materialy.

Materiały o zawartości 90010 chlorku winylu i 10010 octanu winylu są bardzo łatwo rozpuszczalne i mogą znaleźć zastosowanie do powlekania. Ciężar cząsteczkowy otrzymywanych żywic waha się w granicach od 6 000 do 25 000. Polimery o niższym ciężarze cząsteczkowym są bardziej miękkie i plastyczne niż polimery wyższe. Kopolimery te są bardzo rozpowszechnione, gdyż nie posiadają ani zapachu, ani smaku, są bezbarwne, nietrujące i niepalne; ich mieszanki są powszechnie stosowane w technice. Kopolimery te są termoplastyczne, lecz nie posiadają prawdziwej temperatury topnienia, gdyż przy ogrzaniu jedynie miękną. Read more „Woda, alkohol oraz frakcje ropy naftowej wcale nie dzialaja na te materialy.”

Polimery te posiadaja na ogól wiekszosc wlasnosci polichlorku winylu

Polimery te posiadają na ogół większość własności polichlorku winylu . Ponieważ posiadają już wrodzoną plastyczność, można je mieszać z dużymi ilościami różnych barwników i napełniaczy. Sporządzenie mieszanek oraz ich przerób jest łatwiejszy niż w przypadku czystego polichlorku winylu. Mieszanki sporządza się w niższych temperaturach oraz używa się mniejszych ilości plastyfikatora. Wprawdzie materiały te ciemnieją przy dłuższym działaniu światła słonecznego lub ciepła, można jednak temu zapobiec dodając 1 do 2010 takich stabilizatorów, jak np. Read more „Polimery te posiadaja na ogól wiekszosc wlasnosci polichlorku winylu”

Odpornosc kopolimerów

Odporność kopolimerów. Kopolimery polichlorku winylu są bardzo odporne na działanie rozpuszczalników oraz czynników korodujących. Żywice o wyższym ciężarze cząsteczkowym wykazują na ogół większą odporność, szczególnie wobec rozpuszczalników organicznych, niż żywice o niższym ciężarze cząsteczkowym. Obecność innych materiałów, jak barwników, wosków, stabilizatorów itp. również wpływa ha zachowanie się tych żywic. Read more „Odpornosc kopolimerów”

Material o wlasnosciach kauczuku otrzymuje sie przez dodanie plastyfikatorów oraz podobnych materialów uzywanych do zwyklego polimeru

Materiał o własnościach kauczuku otrzymuje się przez dodanie plastyfikatorów oraz podobnych materiałów używanych do zwykłego polimeru, jak np. fosforanu trójkrezylu, ftalanu dwubutylu itp. Zakres temperatur, w którym zarówno polimer, jak i ko,polimer można poddawać przeróbce, jest bardziej ograniczony. Temperatura, w której sporządza się mieszankę, musi być ściślej kontrolowana niż przy pracy z kauczukiem naturalnym, gdyż wpływa ona w dużym stopniu na własności ostatecznego produktu. W celu dokładnego, wymieszania wszystkich składników mieszanki z żywicą, składniki suche a szczególnie plastyfikator oraz materiał smarujący przed dodaniem do mieszarki Banbury muszą być dokładnie zmieszane. Read more „Material o wlasnosciach kauczuku otrzymuje sie przez dodanie plastyfikatorów oraz podobnych materialów uzywanych do zwyklego polimeru”

Materialy elastyczne oparte na kopolimerze chlorku winylu z octanem winylu

Materiały elastyczne oparte na kopolimerze chlorku winylu z octanem winylu. Plastyfikowane kopolimery chlorku winylu z octanem winylu posiadają dużą giętkość, sprężystość i pod wielu względami przypominają kauczuk naturalny. Materiały te są odporne na działanie tych czynników, które powodują pogorszenie własności kauczuku naturalnego, jak np. na działanie tlenu, ozonu, światła słonecznego, pewnych soli metali itp. Mogą one być otrzymywane jako materiały przezroczyste o różnorodnym zabarwieniu, czego nie można uzyskać przy użyciu kauczuku naturalnego. Read more „Materialy elastyczne oparte na kopolimerze chlorku winylu z octanem winylu”

kaloria kilogramowa

W materiałach używanych do budowy ścian, jak np. cegła, kamień, betony lekkie itp. , ważną cechą jest ich zdolność przewodzenia ciepła. Własność tę nazywamy przewodnością cieplną. Określamy ją ilością ciepła przepływającą w ciągu godziny przez ścianę z badanego materiału o powierzchni 1 m2 i grubości 1 m przy różnicy temperatur z jednej i drugiej strony ściany wynoszącej 1°C. Read more „kaloria kilogramowa”

Cztery podane na wykresie krzywe

Kąt o przyjęto tu w wielkości kąta tarcia wewnętrznego rp gruntu, którym został zasypany wykop. Cztery podane na wykresie krzywe odpowiadają następującym wartościom: krzywa a – K tg o = 0,192 (minimum dla gruntów sypkich) krzywa b – K tg o = 0,165 (maksimum dla gruntów sypkich) krzywa c – K tg o = 0,135 (minimum dla gruntów spoistych) krzywa d – K tg o = 0,110 (maksimum dla gruntów spoistych) Jeżeli przyjmiemy, że o = rp to przy rp = 30° – K tg rp = 0,192. / «p = 25° – K tg rp = 0,187 «p = 20° – K tg rp = 0,178 rp = 15 ° K tg rp = 0,156 rp = 10° – K tg rp = 0,124 rp = 8° -K tg rp = 0,105 Z powyższych danych widać, że zmniejszenie się pionowego obciążenia budowli podziemnej, ułożonej w wykopie, jest stosunkowo mało zależne od wielkości kąta tarcia wewnętrznego gruntu. Można odczytać, że np. dla krzywej oznaczonej a (cp = 30°), pionowe obciążenie rury osiąga swą największą wartość, jeśli głębokość wykopu osiąga 9-krotną jego szerokość. Read more „Cztery podane na wykresie krzywe”

urzadzenia zakladów wodnych

W rzekach zanieczyszczonych turbiny, kraty, zasuw itp. urządzenia zakładów wodnych wskutek korozji -już po kilku latach ulegają zniszczeniu. Na podobne straty narażony jest również tabor żeglugi. Wody takie zamiast służyć powszechnemu użytkowaniu i tworzyć ozdobę krajobrazu zostały zamienione w kanały brudnej, niejednokrotnie cuchnącej wody. Rzeki zanieczyszczone nie mogą służyć do sportów wodnych i kąpieli. Read more „urzadzenia zakladów wodnych”

Elementy charakteryzujace instalacje: – przewód z daszkiem plaskim (lub bez daszka), W okresie zimowym przepustnice sa zamkniete

Elementy charakteryzujące instalacje: – przewód z daszkiem płaskim (lub bez daszka), W okresie zimowym przepustnice są zamknięte. Odprowadzenie powietrza odbywa się w tym czasie tylko przez otwory wolne w przepustnicach. W okresie letnim zakłada się otwarcie wszystkich przepustnic. II. Elementy charakteryzujące instalacje: – zestaw przewodów z daszkami (lub bez daszków), – zestaw przewodów z deflektorami Chanarda, – przepustnice ręczne pełne. Read more „Elementy charakteryzujace instalacje: – przewód z daszkiem plaskim (lub bez daszka), W okresie zimowym przepustnice sa zamkniete”

Architektura 21szego wieku : Atlantic City Holocaust Memorial / Amos Goldreich Architecture + Studio Nekton

Dzięki uprzejmości Amos Goldreich Architecture + Nekton Studio Angielska firma projektowa Amos Goldreich Architecture we współpracy z Nekton Studio podzieliła się z Blogu swoją propozycją konkursu Atlantic City Boardwalk Holocaust Memorial.
Dodatkowe zdjęcia z ich wpisu i zwięzły opis architektów po przerwie.
Ten Pomnik Holokaustu ma być symbolem pokoju.
Oferuje odwiedzającym możliwość odizolowania się od silnej dialektyki wywołanej zestawieniem Miejsca Pamięci i istniejącej promenady Atlantic City oraz zanurzenia się w znaczeniu Pamiątki.
że wszyscy jesteśmy członkami rodziny ludzkiej i że te okrucieństwa nigdy nie powinny się powtórzyć. Read more „Architektura 21szego wieku : Atlantic City Holocaust Memorial / Amos Goldreich Architecture + Studio Nekton”