Kamienie naturalne

Kamienie naturalne Najstarszym materiałem, z którego ludzie zaczęli wznosić różnego rodzaju budowle, był obok drewna kamień naturalny. Określenie naturalny dajemy kamieniowi dlatego, że został on utworzony przez naturę W czasie kształtowania się skorupy ziemskiej. Ziemia była niegdyś rozżarzoną kulą, złożoną z roztopionych dał i gazów, podobnie jak obecnie Słońce. Stopniowo kula ta stygła od zewnątrz, a płynna masa, zwana magmą, krzepła i twardniała tworząc skały. Twardnienie to odbywało się w głębi ziemi pod zewnętrzną skorupą lub też na powierzchni ziemi w czasie wybuchów, gdy magma pod działaniem wielkiego ciśnienia gazów rozrywała zewnętrzną skorupę i wylewała się na powierzchnię. Read more „Kamienie naturalne”

Bazalt

Bazalt odznacza się dużą wytrzymałością na ściskanie, wynoszącą od 2300 do 4000 kG/cm2, oraz dużą twardością, wskutek czego ścieralność jego jest bardzo mała. Ciężar objętościowy bazaltu wynosi od 2000 do 3000 kG/m3. Dzięki małej ścieralności bazaltu używa się go często do wyrobu kostki brukowej, a prócz tego do budowy mostów, do licowania ścian itp. Ostatnio bazalt zaczęto topić i odlewać, nadając mu dowolne kształty. Wytrzymałość odlewów bazaltowych jest jeszcze większa niż bazaltu naturalnego i dochodzi do 8000 kG/cm2. Read more „Bazalt”

Jest to zjawisko znane równiez w teorii silosów

Sytuacja taka może mieć miejsce jedynie przy niestarannym i niezgodnym ani z zasadami dobrej roboty, ani z wytycznymi normatywnymi prowadzeniu robót wykopowych i zasypki. Między gruntem zasypki a ścianami wykopu występują siły tarcia i dlatego wartość liczbową tego ciężaru można zmniejszyć. Jest to zjawisko znane również w teorii silosów. Pierwszym badaczem, który rozpatrzył zależność między ciężarem całej bryły gruntu nad rurą i jego zmniejszoną wielkością był Anson Marston. Przeprowadził on liczne badania i studia w tym zakresie. Read more „Jest to zjawisko znane równiez w teorii silosów”

Uszczelnienie lozysk rzecznych namulem sciekowym

Uszczelnienie łożysk rzecznych namułem ściekowym uniemożliwia praktycznie budowę ujęć tzw. sztucznych wód gruntowych na brzegu rzek. Wydajność już istniejących urządzeń, np. we Wrocławiu w dolinie rzek Odry i Oławy, wskutek zanieczyszczenia wody rzecznej i uszczelnienia koryta zmniejsza się znacznie i grozi pozbawieniem możliwości zaopatrzenia w wodę części ludności i zakładów przemysłowych. Ujęcie wód zanieczyszczonych do zaopatrzenia w wodę ludności i przemysłu jest w wielu przypadkach praktycznie niemożliwe, ze względu na koszty . Read more „Uszczelnienie lozysk rzecznych namulem sciekowym”