Woda, alkohol oraz frakcje ropy naftowej wcale nie dzialaja na te materialy.

Materiały o zawartości 90010 chlorku winylu i 10010 octanu winylu są bardzo łatwo rozpuszczalne i mogą znaleźć zastosowanie do powlekania. Ciężar cząsteczkowy otrzymywanych żywic waha się w granicach od 6 000 do 25 000. Polimery o niższym ciężarze cząsteczkowym są bardziej miękkie i plastyczne niż polimery wyższe. Kopolimery te są bardzo rozpowszechnione, gdyż nie posiadają ani zapachu, ani smaku, są bezbarwne, nietrujące i niepalne; ich mieszanki są powszechnie stosowane w technice. Kopolimery te są termoplastyczne, lecz nie posiadają prawdziwej temperatury topnienia, gdyż przy ogrzaniu jedynie miękną. Read more „Woda, alkohol oraz frakcje ropy naftowej wcale nie dzialaja na te materialy.”

Polimery te posiadaja na ogól wiekszosc wlasnosci polichlorku winylu

Polimery te posiadają na ogół większość własności polichlorku winylu . Ponieważ posiadają już wrodzoną plastyczność, można je mieszać z dużymi ilościami różnych barwników i napełniaczy. Sporządzenie mieszanek oraz ich przerób jest łatwiejszy niż w przypadku czystego polichlorku winylu. Mieszanki sporządza się w niższych temperaturach oraz używa się mniejszych ilości plastyfikatora. Wprawdzie materiały te ciemnieją przy dłuższym działaniu światła słonecznego lub ciepła, można jednak temu zapobiec dodając 1 do 2010 takich stabilizatorów, jak np. Read more „Polimery te posiadaja na ogól wiekszosc wlasnosci polichlorku winylu”

Odpornosc kopolimerów

Odporność kopolimerów. Kopolimery polichlorku winylu są bardzo odporne na działanie rozpuszczalników oraz czynników korodujących. Żywice o wyższym ciężarze cząsteczkowym wykazują na ogół większą odporność, szczególnie wobec rozpuszczalników organicznych, niż żywice o niższym ciężarze cząsteczkowym. Obecność innych materiałów, jak barwników, wosków, stabilizatorów itp. również wpływa ha zachowanie się tych żywic. Read more „Odpornosc kopolimerów”

Material o wlasnosciach kauczuku otrzymuje sie przez dodanie plastyfikatorów oraz podobnych materialów uzywanych do zwyklego polimeru

Materiał o własnościach kauczuku otrzymuje się przez dodanie plastyfikatorów oraz podobnych materiałów używanych do zwykłego polimeru, jak np. fosforanu trójkrezylu, ftalanu dwubutylu itp. Zakres temperatur, w którym zarówno polimer, jak i ko,polimer można poddawać przeróbce, jest bardziej ograniczony. Temperatura, w której sporządza się mieszankę, musi być ściślej kontrolowana niż przy pracy z kauczukiem naturalnym, gdyż wpływa ona w dużym stopniu na własności ostatecznego produktu. W celu dokładnego, wymieszania wszystkich składników mieszanki z żywicą, składniki suche a szczególnie plastyfikator oraz materiał smarujący przed dodaniem do mieszarki Banbury muszą być dokładnie zmieszane. Read more „Material o wlasnosciach kauczuku otrzymuje sie przez dodanie plastyfikatorów oraz podobnych materialów uzywanych do zwyklego polimeru”