Wytlaczanie polichlorku winylu

Wytłaczanie polichlorku winylu. Polichlorek winylu używany jest do wytłaczania giętkich rur oraz różnych przewodów o różnym stopniu giętkości. Otrzymano w ten sposób rury o średnicy dochodzącej do 30 cm; zastosowano jednak zamiast wytłaczarek ślimakowych wytłaczarki tłokowe. Ze względu na odporność na korozję polichlorek winylu stosuje się do wykładania zbiorników metalowych. Według Brousa mieszanki polichlorku winylu można łączyć z metalami w ten sposób, że powierzchnię metalu powleka się najpierw roztworem chlorokauczuku, następnie roztworem polichlorku winylu, po czym dopiero nakłada się mieszankę Inna metoda polega na użyciu roztworu polioctanu winylu oraz roztworu polichlorku winylu. Read more „Wytlaczanie polichlorku winylu”

Sam Neopren wykazuje powolna absorpcje oleju

Żelowanie nałożonej warstwy pasty prowadzi się przez ogrzewanie bez użycia ciśnienia. Jeżeli materiał powleka się kilkakrotnie, za każdym razem ogrzewa się w ciągu krótkiego okresu czasu, co przyczynia się do lepszego przylegania pasty do materiału; po nałożeniu ostatniej warstwy otrzymaną powłokę poddaje się ostatecznemu utwardzaniu. Sporządzenie mieszanki składającej się z równych części polimeru oraz fosforanu trójkrezylu odbywa się w następujący sposób: Polimer oraz plastyfikator miesza się w intensywnie pracującym mieszalniku, po czym otrzymaną mieszankę poddaje się przeróbce na walcach w temperaturze poniżej 200C. Ostateczny produkt otrzymuje się w postaci pasty podobnej do lakieru, którą można nakładać na powierzchnię różnych metali za pomocą natryskiwacza lub nożem malarskim. Po ogrzaniu powleczonej powierzchni do temperatury 1600C otrzymuje się jednolitą, gładką błonę. Read more „Sam Neopren wykazuje powolna absorpcje oleju”

Nieplastyfikowany polichlorek winylu

Według Brousa mieszanki polichlorku winylu zawierające inne syntetyczne tworzywa można łączyć z metalami przez pokrywanie powierzchni metalu roztworem chlorokauczuku, a następnie roztworem polichlorku winylu; na tak otrzymaną powierzchnię nakłada się następnie mieszankę. Zastosowanie polichlorku winylu. W Niemczech polichlorek winylu był stosowany na olbrzymią skalę . Używano go w postaci past, mieszanek plastyfikowanych, jak również w postaci błon wyciąganych. Plastyfikowany polichlorek winylu. Read more „Nieplastyfikowany polichlorek winylu”

Pasty z polichlorku winylu

Walcowanie prowadzono niewielkimi szarżami w temperaturze 1600C, po czym otrzymany materiał. kalandrowano w temperaturze 1800C. Jako stabilizatora dodawano około 0,5% fenyloindolu lub dwufenylomocznika. Z materiału tego produkowano przez wytłaczanie rury, pręty, sztaby, arkusze i błony, których używano następnie do wyrobu zaworów, rur z kryzami, lejków, wanienek do wywoływania papierów fotograficznych itp. Poszczególne części łączono przez spawanie za pomocą gorącego powietrza. Read more „Pasty z polichlorku winylu”

Ministerstwo Budownictwa i Przemyslu Materialów Budowlanych

Normy państwowe obowiązują na terenie całego naszego państwa, natomiast normy resortowe w jednostkach zarządzanych przez dany resort, np. przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Normy oznaczone literami PKlI oznaczają te normy, które są w nowelizacji lub są przewidziane do nowelizacji, czyli do ponownego opracowania, ponieważ zawarte w nich postanowienia na skutek wprowadzonej nowej technologii, postępu technicznego. itp. stały się nieaktualne. Read more „Ministerstwo Budownictwa i Przemyslu Materialów Budowlanych”

Granit

Granit składa się z minerałów zwanych skaleniami i kwarcem. Kwarc jest to biały lub szary, o tłustym połysku minerał, bardzo twardy. Skalenie mają w przełomie powierzchnię szklistą, barwa może być różna: różowa, szara, czerwona, czarna itp. W zbitej masie ziaren skaleni i kwarcu znajdują się często połyskujące blaszki minerału zwanego miką. Granit odznacza się dużą wytrzymałością na ściskanie. Read more „Granit”

Obliczanie obciazenia kanalów miejskich

Obliczanie obciążenia kanałów miejskich Dla projektowania wszelkich budowli podziemnych należy wyznaczyć zarówno obciążenie pionowe działające na górną część ich przekroju (sklepienie), jak i poziome działające na ich ściany. Do obliczania kanałów miejskich, szczególnie kanałów wykonywanych z elementów prefabrykowanych można zazwyczaj pominąć obciążenie poziome. Obciążenia te działają prawie zawsze na korzyść bezpieczeństwa przekroju, gdyż rury są zwykle sprawdzane na wytrzymałość przy obciążeniu tylko siłami pionowymi. Prawie wszystkie kanały w miastach są wykonywane w wykopach otwartych, zwykle odeskowanych, choć czasem na terenach niezabudowanych kanały wykonywane są w wykopach bez odeskowania. Przy obliczaniu statycznym kanałów należy uwzględnić te okoliczności. Read more „Obliczanie obciazenia kanalów miejskich”

Wykop odeskowany dwustronnie

Wykop odeskowany dwustronnie Szerokość wykopu potrzebna do ułożenia w nim elementów prefabrykowanych kanału, np. rur musi być taka, aby zapewniała wygodne połączenie poszczególnych elementów, umożliwiając jednocześnie usunięcie możliwego do wyjęcia materiału obudowy wykopu. Przy wykonywaniu wykopu należy dążyć; aby jego szerokość była jak r:ajmniejsza przy zachowaniu wyżej wymienionych warunków. Szerokość wykopu określa się jako odległość w świetle ścian gruntu, a nie jako światło wykopu odeskowanego. Szerokość ta może odpowiadać wielkościom. Read more „Wykop odeskowany dwustronnie”

Zbiorniki retencyjne

Rozcieńczenie rzecznych wód zanieczyszczonych przyspiesza zachodzące w nich procesy mineralizacji związków organicznych. Ścieki o nadmiernej zawartości soli, np. wody dołowe z kopalń, mogą być gromadzone w zbiornikach a następnie odprowadzane do rzek podczas wysokich stanów wody już przy niewygórowanej zawartości soli w wodzie rzecznej. Zbiorniki retencyjne umożliwiają poza tym stosowanie płukania koryta rzecznego. Szczególnie ważne jest usunięcie gnijącego osadu dennego za pomocą płukania przed nastaniem ciepłej pory roku. Read more „Zbiorniki retencyjne”