Aby zapobiec spieczeniu sie mieszanki na walcach, polichlorek winylu nalezy namoczyc na noc w czesci fosforanu trójkrezylu

Aby zapobiec spieczeniu się mieszanki na walcach, polichlorek winylu należy namoczyć na noc w części fosforanu trójkrezylu; umożliwia to zarazem otrzymanie bardziej jednolitych produktów. Jednorazowo można mieszać tylko niewielkie ładunki, przy czym trzeba koniecznie ogrzać walce parą wodną, gdyż inaczej materiał nie obejmie walców. Po zmieszaniu otrzymane arkusze tnie się i zawiesza w celu ochłodzenia. Kalandrowanie nie nastręcza żadnych trudności; istotne jest jednak, aby było prowadzone w wysokich temperaturach. Kalander należy zasilać materiałem pociętym na paski. Read more „Aby zapobiec spieczeniu sie mieszanki na walcach, polichlorek winylu nalezy namoczyc na noc w czesci fosforanu trójkrezylu”

Polichlorek winylu stosowany jest do produkcji gietkich rur oraz przewodów

Polichlorek winylu stosowany jest do produkcji giętkich rur oraz przewodów o różnym stopniu giętkości. Stosuje się go również do produkcji przepon, pakunków, zaworów oraz uszczelek. Ze względu na odporność na korozję używany jest na wykładziny metalowych zbiorników. Produkuje się z niego także przezroczyste rury stosowane zarówno w laboratoriach, jak i w fabrykach, a szczególnie w przemyśle browarniczym. W przemyśle tekstylnym użyto polichlorku winylu do wyrobu różnych części maszyn, które muszą posiadać dobrą giętkość oraz odporność na działanie olejów. Read more „Polichlorek winylu stosowany jest do produkcji gietkich rur oraz przewodów”

Zastosowanie polichlorku winylu do izolowania róznych rodzajów drutów oraz kabli wzrasta w coraz wiekszym stopniu

Zastosowanie polichlorku winylu do izolowania różnych rodzajów drutów oraz kabli wzrasta w coraz większym stopniu. Powlekanie drutów prowadzi się w zwykły sposób przez wytłaczanie. Izolacje z polichlorku winylu posiadają pewną przewagę nad izolacjami z kauczuku naturalnego, gdyż nie wymagają wulkanizacji. Można je otrzymywać o bardzo różnorodnym zabarwieniu i to zarówno przezroczyste, jak, i matowe. Można uzyskiwać rurki o wąskich przewodach oraz cienkich ściankach. Read more „Zastosowanie polichlorku winylu do izolowania róznych rodzajów drutów oraz kabli wzrasta w coraz wiekszym stopniu”

Pod wzgledem tej wlasnosci polichlorek winylu nie jest cennym materialem

Pod względem tej własności polichlorek winylu nie jest cennym materiałem. Mimo to mieszanki polichlorku winylu są szeroko stosowane do izolacji, w których opór nie posiada większego praktycznego znaczenia. Na termoplastyczne izolacje kabli, które muszą odznaczać się dużym oporem elektrycznym, używa się substancji niepolarnych. jak np. polietylenu. Read more „Pod wzgledem tej wlasnosci polichlorek winylu nie jest cennym materialem”

Mieszanki polichlorku winylu sa powszechnie stosowane do impregnowania

Mieszanki polichlorku winylu są powszechnie stosowane do impregnowania. Spośród metod, jakie są stosowane przy powlekaniu tkanin, należy wymienić zastosowanie gorących past sporządzonych z polichlorku winylu przy użyciu odpowiedniego plastyfikatora. Inna metoda podana przez Gilla J Morgana polega na powlekaniu tkanin jednorodną zawiesiną wodną polichlorku winylu; po usunięciu wody osadzone na materiale cząstki spaja się przez zastosowanie ciśnienia oraz podwyższonej temperatury. Otrzymane w ten sposób materiały używane są do wyrobu płaszczy przeciwdeszczowych, zasłon, pasów transporterowych, filców drukarskich, przepon itp. Z polichlorku winylu można sporządzać roztwory w gorącym fosforanie trójkrezylu, które stosuje się do powlekania metali. Read more „Mieszanki polichlorku winylu sa powszechnie stosowane do impregnowania”

Scieki z fabryki celulozy

Ścieki z fabryki celulozy we Włocławku zanieczyszczają Wisłę, przy niskich stanach wody, aż do ujścia, tj. na dług. 260 km. Wprawdzie stopień zanieczyszczenia w miarę zwiększania się odległości maleje, to jednak wskutek znacznej koncentracji oraz wskutek działania składników antybiotycznych zawartych często w ściekach przemysłowych, proces samooczyszczania przebiega powoli i na znacznej długości. Zmniejszenie zdolności samooczyszczania występuje szczególnie jaskrawo podczas stanów niżówkowych. Read more „Scieki z fabryki celulozy”

zbiorniki dolinowe

Możliwości ochrony wód przed zanieczyszczeniem Najskuteczniejszym sposobem ochrony wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem ściekami jest oczyszczanie ścieków przed odprowadzeniem do rzeki lub gruntu. Najlepszy stopień oczyszczania Ścieków uzyskuje się za pomocą ich wykorzystania do nawodnienia stawów, roślin uprawnych lub drzew. Sposób ten poza korzyściami gospodarczymi, związanymi z poważnym zwiększeniem ilościowym plonów, jest najtańszy i najskuteczniejszy w zastosowaniu do licznych rodzajów ścieków, m. in. do ścieków przemysłu spożywczego, przede wszystkim do ścieków krochmalniczych. Read more „zbiorniki dolinowe”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Iakov Chernikhovs Architecture Prize 2010 Top Ten Finalists

Fantastyczna Norwegia Międzynarodowa Nagroda Iakov Chernikhov dla Młodych Architektów ogłosiła niedawno swoją laureatkę 2010, Fantastyczną Norwegię, ostatnio zamieszczoną tutaj na Blogu, a teraz mamy pełną listę dziesięciu najlepszych nominowanych do podzielenia się z naszymi czytelnikami.
Wśród tej grupy młodych i obiecujących architektów znajdziecie kilka wybitnych dzieł, które, miejmy nadzieję, pójdą daleko w kierunku kształtowania przyszłości tego zawodu.
Pełna dziesiątka i linki do ich pracy po przerwie.
Nagroda przyznawana jest młodym mistrzom nowoczesnej architektury zgodnie z zamówieniem, ustanowionym co dwa lata na najlepszą koncepcję architektoniczną (projekty, projekty, budynki, prace eksperymentalne, fantazje i szkice architektoniczne), która łączy innowacyjną odpowiedź na nasz czas i jednocześnie oferują profesjonalne wyzwanie na przyszłość.
Wymagany wiek nie przekracza 44 lat. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Iakov Chernikhovs Architecture Prize 2010 Top Ten Finalists”

Nowoczesna architektura : Nano-Polis: Nanotech Research and Development Park / Henn Architekten & Co. Henn StudioB

Henn Architekten podzielił się z nami swoją propozycją międzynarodowego konkursu na zaprojektowanie nowego.
Nano-Polis Masterplan.
w Suzhou w Chinach, gdzie zdobyli pierwszą nagrodę.
Propozycję zaprojektowała pracownia HENN ARCHITEKTEN HENN StudioB, która czerpała inspirację z tradycyjnego chińskiego planowania urbanistycznego i nowoczesnej nauki, bazując na koncepcji parku badawczo-rozwojowego Nanotech.
Wykorzystanie innowacyjnych technologii i strategii ochrony środowiska sprawia, że ich projekt jest wygodniejszym miejscem dla użytkowników, a jednocześnie zmniejsza zużycie energii. Read more „Nowoczesna architektura : Nano-Polis: Nanotech Research and Development Park / Henn Architekten & Co. Henn StudioB”

Architektura i nowoczesne budownictwo – AD Round Up: Stadiony, część III

Dla naszej trzeciej części mamy stadiony z Chorwacji, Kazachstanu, Irlandii, Szwajcarii i Słowenii! Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Arena Zagreb / UPI-2M Arena Zagreb to wielofunkcyjna hala widowiskowa z 15 000 miejsc siedzących zbudowanych, aby gościć Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej w 2009 roku.
Znajduje się w południowo-zachodniej części Zagrzebia, w Chorwacji.
Dzięki kultowemu designowi i pozycji przy jednym z głównych wjazdów do miasta, od razu stał się wizytówką miasta (czytaj więcej.) Astana Arena / Tabanlioglu Z założenia ma być symbolem rozwijającej się nowej stolicy Kazachstanu, Astana Arena ma spektakularna forma eliptyczna i chowany dach, który można zamknąć w trudnych zimowych warunkach pogodowych, aby chronić graczy, widzów i powierzchnię do gry.
Położony na autostradzie łączącej lotnisko z miastem stadion jest zasadniczo zaprojektowany jako miejsce do gry w piłkę nożną (czytaj dalej.) Otwarty w piątek Aviva Stadium w Dublinie Stadion Aviva, Dublin, Irlandia, zaprojektowany w wyniku współpracy światowych architektów Populous i Architekci z Dublina, Scott Tallon Walker, zostali oficjalnie otwarci w piątek przez An Taoiseacha, Briana Cowena, TD. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – AD Round Up: Stadiony, część III”