Wytlaczanie polichlorku winylu

Wytłaczanie polichlorku winylu. Polichlorek winylu używany jest do wytłaczania giętkich rur oraz różnych przewodów o różnym stopniu giętkości. Otrzymano w ten sposób rury o średnicy dochodzącej do 30 cm; zastosowano jednak zamiast wytłaczarek ślimakowych wytłaczarki tłokowe. Ze względu na odporność na korozję polichlorek winylu stosuje się do wykładania zbiorników metalowych. Według Brousa mieszanki polichlorku winylu można łączyć z metalami w ten sposób, że powierzchnię metalu powleka się najpierw roztworem chlorokauczuku, następnie roztworem polichlorku winylu, po czym dopiero nakłada się mieszankę Inna metoda polega na użyciu roztworu polioctanu winylu oraz roztworu polichlorku winylu. Read more „Wytlaczanie polichlorku winylu”

Sam Neopren wykazuje powolna absorpcje oleju

Żelowanie nałożonej warstwy pasty prowadzi się przez ogrzewanie bez użycia ciśnienia. Jeżeli materiał powleka się kilkakrotnie, za każdym razem ogrzewa się w ciągu krótkiego okresu czasu, co przyczynia się do lepszego przylegania pasty do materiału; po nałożeniu ostatniej warstwy otrzymaną powłokę poddaje się ostatecznemu utwardzaniu. Sporządzenie mieszanki składającej się z równych części polimeru oraz fosforanu trójkrezylu odbywa się w następujący sposób: Polimer oraz plastyfikator miesza się w intensywnie pracującym mieszalniku, po czym otrzymaną mieszankę poddaje się przeróbce na walcach w temperaturze poniżej 200C. Ostateczny produkt otrzymuje się w postaci pasty podobnej do lakieru, którą można nakładać na powierzchnię różnych metali za pomocą natryskiwacza lub nożem malarskim. Po ogrzaniu powleczonej powierzchni do temperatury 1600C otrzymuje się jednolitą, gładką błonę. Read more „Sam Neopren wykazuje powolna absorpcje oleju”

Nieplastyfikowany polichlorek winylu

Według Brousa mieszanki polichlorku winylu zawierające inne syntetyczne tworzywa można łączyć z metalami przez pokrywanie powierzchni metalu roztworem chlorokauczuku, a następnie roztworem polichlorku winylu; na tak otrzymaną powierzchnię nakłada się następnie mieszankę. Zastosowanie polichlorku winylu. W Niemczech polichlorek winylu był stosowany na olbrzymią skalę . Używano go w postaci past, mieszanek plastyfikowanych, jak również w postaci błon wyciąganych. Plastyfikowany polichlorek winylu. Read more „Nieplastyfikowany polichlorek winylu”

Pasty z polichlorku winylu

Walcowanie prowadzono niewielkimi szarżami w temperaturze 1600C, po czym otrzymany materiał. kalandrowano w temperaturze 1800C. Jako stabilizatora dodawano około 0,5% fenyloindolu lub dwufenylomocznika. Z materiału tego produkowano przez wytłaczanie rury, pręty, sztaby, arkusze i błony, których używano następnie do wyrobu zaworów, rur z kryzami, lejków, wanienek do wywoływania papierów fotograficznych itp. Poszczególne części łączono przez spawanie za pomocą gorącego powietrza. Read more „Pasty z polichlorku winylu”

kaloria kilogramowa

W materiałach używanych do budowy ścian, jak np. cegła, kamień, betony lekkie itp. , ważną cechą jest ich zdolność przewodzenia ciepła. Własność tę nazywamy przewodnością cieplną. Określamy ją ilością ciepła przepływającą w ciągu godziny przez ścianę z badanego materiału o powierzchni 1 m2 i grubości 1 m przy różnicy temperatur z jednej i drugiej strony ściany wynoszącej 1°C. Read more „kaloria kilogramowa”

Przewodnosc cieplna

Przewodność cieplna zależy w znacznym stopniu od ciężaru objętościowego materiału i od jego wilgotności. Im mniejszy ciężar objętościowy ma materiał, a więc im jest lżejszy, tym mniejsza jest przewodność cieplna tego materiału. Jest to zrozumiałe, gdyż materiał lżejszy ma zawsze większą ilość porów niż materiał cięższy, a znajdujące się w porach powietrze zmniejsza przewodność cieplną materiału. Gdy materiał jest wilgotny, czyli nasiąknięty wypełniającą jego pory wodą, przewodność materiału wzrasta, ponieważ. woda jest lepszym przewodnikiem ciepła niż powietrze. Read more „Przewodnosc cieplna”

Granit

Granit składa się z minerałów zwanych skaleniami i kwarcem. Kwarc jest to biały lub szary, o tłustym połysku minerał, bardzo twardy. Skalenie mają w przełomie powierzchnię szklistą, barwa może być różna: różowa, szara, czerwona, czarna itp. W zbitej masie ziaren skaleni i kwarcu znajdują się często połyskujące blaszki minerału zwanego miką. Granit odznacza się dużą wytrzymałością na ściskanie. Read more „Granit”

Najcenniejsza odmiana jest piaskowiec o spoiwie krzemionkowym

Najcenniejszą odmianą jest piaskowiec o spoiwie krzemionkowym. Z odmiany tej znane są u nas od dawna stosowany w budownictwie biały piaskowiec szydłowiecki oraz piaskowiec wąchocki, o barwie wiśniowej. Piaskowce stosowane są w budownictwie przede wszystkim jako materiał do licowania (okładzina) ścian zewnętrznych w postaci płyt oraz na ciosy, kolumny, stopnie schodowe itp. Wytrzymałość piaskowców jest różna, w zależności od rodzaju lepiszcza, wynosi od 300 do 2500 kG/cm2, a ciężar objętościowy od 1900 do 2800 kG/ma. Wapienie powstały wskutek wydzielenia się rozpuszczonego w wodzie. Read more „Najcenniejsza odmiana jest piaskowiec o spoiwie krzemionkowym”

Dla rurociagów lub kanalów o wiekszych wymiarach nalezy wykonywac specjalne obliczenia

Dla rurociągów lub kanałów o większych wymiarach należy wykonywać specjalne obliczenia statyczne ich przekrojów. Warunki technologiczne produkcji rur w zakładach wytwórczych zwykle zapewniają ich wystarczającą wytrzymałość w większości przypadków układania kanałów miejskich, tj. przy głębokości ułożenia do 4,0 m przy wymiarach: rur kamionkowych do średnicy d ~ 0,60 m, rur betonowych i żelbetowych d ~ 0,80 m. Rury wymienionych wymiarów układa się na wyrównanym dnie wykopu bez konieczności dawania specjalnych fundamentów. W gruntach sypkich należy dobrze wyrównać dno wykopu, wykonując tylko wgłębięnie pod złączami. Read more „Dla rurociagów lub kanalów o wiekszych wymiarach nalezy wykonywac specjalne obliczenia”