Wentylacja naturalna nalezy do rodzaju wentylacji dzialajacej w wyniku róznicy miedzy cisnieniami jednakowego znaku, to znaczy miedzy podcisnieniami

Wentylacja naturalna należy do rodzaju wentylacji działającej w wyniku różnicy między ciśnieniami jednakowego znaku, to znaczy między podciśnieniami. W porównaniu z innymi typami wentylacji, w których wymusza się nawiew powietrza nadciśnieniem, rola otworów nawiewnych w wentylacji naturalnej jest znacznie mniejsza i należy je traktować, jako czerpie powietrza zewnętrznego oraz prowadnice nadające wstępny kierunek powietrzu. Należy zaznaczyć, że sprawność ich działania zależy w dużej mierze od szczelności pomieszczenia. W wentylacji naturalnej większą rolę od otworów nawiewnych odgrywają otwory wyciągowe. W tym typie wentylacji element pobudzający ruch powietrza stanowi ostatnią konstrukcję składową instalacji, do której powietrze dostaje się, z pomieszczenia wentylowanego. Read more „Wentylacja naturalna nalezy do rodzaju wentylacji dzialajacej w wyniku róznicy miedzy cisnieniami jednakowego znaku, to znaczy miedzy podcisnieniami”

Nawiew pod oknami zalecany jest wszedzie tam gdzie legowiska dla zwierzat oddzielone sa od scian pasami komunikacyjnymi

Nawiew pod oknami zalecany jest wszędzie tam gdzie legowiska dla zwierząt oddzielone są od ścian pasami komunikacyjnymi. Można go również stosować z powodzeniem w budynkach bez wspomnianych pasów komunikacyjnych, ale bydło powinno być w nich wiązane, a okna niskie i umieszczone wysoko; – w okresie letnich upałów najlepiej jest powietrze zewnętrzne nawiewać do strefy przebywania zwierząt dużymi otworami. Dotychczas nie projektuje się w kraju specjalnych otworów nawiewnych dla okresu letniego, a zamiast nich do nawiewu maksymalnych ilości powietrza wykorzystuje się okna. Zalecenia konstrukcyjne dla szczelin i otworów wprowadzających powietrze zewnętrzne w okresie, zimowym są następujące: – wysokość szczelin w przegrodzie zewnętrznej powinna mieścić ssie w granicach od 0,04 do 0,12 m, – szczeliny i otwory nawiewne powinny mieć, możliwość regulacji ilości napływającego powietrza. Dopuszcza się regulacje dwupołożeniową, to jest zamknięcie lub o twarcie, – od strony wewnętrznej szczeliny i otworu zaleca się stosowanie elementów rozpraszających strumienie powietrza, np. Read more „Nawiew pod oknami zalecany jest wszedzie tam gdzie legowiska dla zwierzat oddzielone sa od scian pasami komunikacyjnymi”

Zasady szczelnosci budynku

Zasady szczelności budynku Wentylacja naturalna wytwarza w pomieszczeniu podciśnienie powodujące wdzieranie się powietrza zewnętrznego do wnętrz budynku przez płaszczyzny boczne. Elementy jednorodne płaszczyzn bocznych, takie jak ściany, szyby ip., przepuszczają małe ilości powietrza zewnętrznego, których nie uwzględnia się w technicznych obliczeniach. Podstawowe ilości powietrza dostają się do pomieszczenia przez otwory. Oprócz otworów specjalnie dostosowanych do nawiewu powietrza mogą istnieć w budynku otwory, które deformują przepływ powietrza, powodując przeciągi niekontrolowanymi strugami powietrza. Do tych otworów zalicza się wszystkie nieszczelności, takie jak: wybite szyby, nieszczelności w stolarce okiennej, we wrotach itp. Read more „Zasady szczelnosci budynku”