Aby zapobiec spieczeniu sie mieszanki na walcach, polichlorek winylu nalezy namoczyc na noc w czesci fosforanu trójkrezylu

Aby zapobiec spieczeniu się mieszanki na walcach, polichlorek winylu należy namoczyć na noc w części fosforanu trójkrezylu; umożliwia to zarazem otrzymanie bardziej jednolitych produktów. Jednorazowo można mieszać tylko niewielkie ładunki, przy czym trzeba koniecznie ogrzać walce parą wodną, gdyż inaczej materiał nie obejmie walców. Po zmieszaniu otrzymane arkusze tnie się i zawiesza w celu ochłodzenia. Kalandrowanie nie nastręcza żadnych trudności; istotne jest jednak, aby było prowadzone w wysokich temperaturach. Kalander należy zasilać materiałem pociętym na paski. Read more „Aby zapobiec spieczeniu sie mieszanki na walcach, polichlorek winylu nalezy namoczyc na noc w czesci fosforanu trójkrezylu”

Polichlorek winylu stosowany jest do produkcji gietkich rur oraz przewodów

Polichlorek winylu stosowany jest do produkcji giętkich rur oraz przewodów o różnym stopniu giętkości. Stosuje się go również do produkcji przepon, pakunków, zaworów oraz uszczelek. Ze względu na odporność na korozję używany jest na wykładziny metalowych zbiorników. Produkuje się z niego także przezroczyste rury stosowane zarówno w laboratoriach, jak i w fabrykach, a szczególnie w przemyśle browarniczym. W przemyśle tekstylnym użyto polichlorku winylu do wyrobu różnych części maszyn, które muszą posiadać dobrą giętkość oraz odporność na działanie olejów. Read more „Polichlorek winylu stosowany jest do produkcji gietkich rur oraz przewodów”

Zastosowanie polichlorku winylu do izolowania róznych rodzajów drutów oraz kabli wzrasta w coraz wiekszym stopniu

Zastosowanie polichlorku winylu do izolowania różnych rodzajów drutów oraz kabli wzrasta w coraz większym stopniu. Powlekanie drutów prowadzi się w zwykły sposób przez wytłaczanie. Izolacje z polichlorku winylu posiadają pewną przewagę nad izolacjami z kauczuku naturalnego, gdyż nie wymagają wulkanizacji. Można je otrzymywać o bardzo różnorodnym zabarwieniu i to zarówno przezroczyste, jak, i matowe. Można uzyskiwać rurki o wąskich przewodach oraz cienkich ściankach. Read more „Zastosowanie polichlorku winylu do izolowania róznych rodzajów drutów oraz kabli wzrasta w coraz wiekszym stopniu”

Pod wzgledem tej wlasnosci polichlorek winylu nie jest cennym materialem

Pod względem tej własności polichlorek winylu nie jest cennym materiałem. Mimo to mieszanki polichlorku winylu są szeroko stosowane do izolacji, w których opór nie posiada większego praktycznego znaczenia. Na termoplastyczne izolacje kabli, które muszą odznaczać się dużym oporem elektrycznym, używa się substancji niepolarnych. jak np. polietylenu. Read more „Pod wzgledem tej wlasnosci polichlorek winylu nie jest cennym materialem”

Mieszanki polichlorku winylu sa powszechnie stosowane do impregnowania

Mieszanki polichlorku winylu są powszechnie stosowane do impregnowania. Spośród metod, jakie są stosowane przy powlekaniu tkanin, należy wymienić zastosowanie gorących past sporządzonych z polichlorku winylu przy użyciu odpowiedniego plastyfikatora. Inna metoda podana przez Gilla J Morgana polega na powlekaniu tkanin jednorodną zawiesiną wodną polichlorku winylu; po usunięciu wody osadzone na materiale cząstki spaja się przez zastosowanie ciśnienia oraz podwyższonej temperatury. Otrzymane w ten sposób materiały używane są do wyrobu płaszczy przeciwdeszczowych, zasłon, pasów transporterowych, filców drukarskich, przepon itp. Z polichlorku winylu można sporządzać roztwory w gorącym fosforanie trójkrezylu, które stosuje się do powlekania metali. Read more „Mieszanki polichlorku winylu sa powszechnie stosowane do impregnowania”

Rozpatrzmy warunki istniejace w wykopie pionowym

Rozpatrzmy warunki istniejące w wykopię pionowym. Z równania sumy sił pionowych działających na element gruntu w wykopie o grubości dh otrzymamy W + dW + 2K~tgOdh = W + vbdh gdzie o – kąt tarcia gruntu zasypki po ścianach wykopu. W powyższych wzorach wartość współczynnika K należy przyjmować w wielkości odpowiadającej najmniejszej wartości parcia według teorii klasycznej, tzw. wielkości parcia czynnego, czyli Przy obliczeniach przybliżonych można zakładać o = rp. Zmienność współczynnika Cd jest przedstawiona na wykresie podanym przez Sgangler. Read more „Rozpatrzmy warunki istniejace w wykopie pionowym”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Propozycja 2065 – Porowatość miejska / Partnerstwo Billard Leece

Billard Leece Partnership (BLP) Australijscy architekci Billard Leece Partnership podzielili się z nami swoim projektem.
Proposition 2065.
Urban Porosity ., 29 000 mkw.
Budynek wielofunkcyjny.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Propozycja 2065 – Porowatość miejska / Partnerstwo Billard Leece”

Budownictwo i architektura : Cascina Merlata / Laurent Didier, Stefano Cerolini

Dzięki uprzejmości Laurenta Didiera i Stefano Cerolini Architekci Laurent Didier i Stefano Cerolini podzielili się z nami swoją propozycją Cascina Merlata na konkurs w Mediolanie we Włoszech.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Miejsce może być uznane za obszar graniczny między istniejącym miastem na południu.
Via Gallarate.
i nowy park, który charakteryzuje miejskie zintegrowane planowanie Cascina Merlata . Read more „Budownictwo i architektura : Cascina Merlata / Laurent Didier, Stefano Cerolini”

Budownictwo wczoraj i dzis : Vasquez Rocks Interpretive Center / Brooks + Scarpa

Dzięki uprzejmości Brooks + Scarpa Vasquez Rocks Nature i Interpetive Center to ważna brama do unikalnego atutu w systemie Los Angeles County Parks.
Obszar wysokoglinski jest jednym z najważniejszych obszarów przyrodniczych w regionie; jego rzeźbiarskie formacje skalne inspirowały pokolenia odwiedzających.
Jego położenie wzdłuż szlaku Pacific Crest Trail zapewnia turystom niezapomniany punkt odniesienia na wędrówkach z Meksyku do Kanady na 2650 milach.
Nowe Centrum Naturalne i Interpretacyjne w Vasquez Rocks wyraża uczucie, że jest w jednym miejscu ze swoim otoczeniem, stąpając lekko po lądzie, ale pozostawiając znaczący wpływ poznawczy na odwiedzającego.
Jest jednocześnie wizualnie atrakcyjny i subtelnie zintegrowany. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : Vasquez Rocks Interpretive Center / Brooks + Scarpa”

Architektura: Centralne wejście do Biblioteki Głównej w Helsinkach / WEAVA Architekci + SWAN Architectes

DARMOWE CG Pod względem zarówno pejzażu, jak i jego symbolicznego znaczenia, propozycja WEAVA Architects + SWAN Architectes dla Biblioteki Głównej w Helsinkach będzie reprezentować nowoczesny i dynamiczny obraz miejskiego obiektu publicznego dla mieszkańców miasta.
Ich koncepcja ONYX bezproblemowo wpisuje się w planowaną propozycję obszaru Töölönlahti, odpowiadając na otaczające budynki, infrastrukturę i tkankę miejską.
Jest kultowym punktem orientacyjnym, ale także szanuje swoje miejsce jako część większego planu zagospodarowania przestrzennego.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie. Read more „Architektura: Centralne wejście do Biblioteki Głównej w Helsinkach / WEAVA Architekci + SWAN Architectes”