Mieszanki polichlorku winylu sa powszechnie stosowane do impregnowania

Mieszanki polichlorku winylu są powszechnie stosowane do impregnowania. Spośród metod, jakie są stosowane przy powlekaniu tkanin, należy wymienić zastosowanie gorących past sporządzonych z polichlorku winylu przy użyciu odpowiedniego plastyfikatora. Inna metoda podana przez Gilla J Morgana polega na powlekaniu tkanin jednorodną zawiesiną wodną polichlorku winylu; po usunięciu wody osadzone na materiale cząstki spaja się przez zastosowanie ciśnienia oraz podwyższonej temperatury. Otrzymane w ten sposób materiały używane są do wyrobu płaszczy przeciwdeszczowych, zasłon, pasów transporterowych, filców drukarskich, przepon itp. Z polichlorku winylu można sporządzać roztwory w gorącym fosforanie trójkrezylu, które stosuje się do powlekania metali. Read more „Mieszanki polichlorku winylu sa powszechnie stosowane do impregnowania”

Rozpatrzmy warunki istniejace w wykopie pionowym

Rozpatrzmy warunki istniejące w wykopię pionowym. Z równania sumy sił pionowych działających na element gruntu w wykopie o grubości dh otrzymamy W + dW + 2K~tgOdh = W + vbdh gdzie o – kąt tarcia gruntu zasypki po ścianach wykopu. W powyższych wzorach wartość współczynnika K należy przyjmować w wielkości odpowiadającej najmniejszej wartości parcia według teorii klasycznej, tzw. wielkości parcia czynnego, czyli Przy obliczeniach przybliżonych można zakładać o = rp. Zmienność współczynnika Cd jest przedstawiona na wykresie podanym przez Sgangler. Read more „Rozpatrzmy warunki istniejace w wykopie pionowym”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Propozycja 2065 – Porowatość miejska / Partnerstwo Billard Leece

Billard Leece Partnership (BLP) Australijscy architekci Billard Leece Partnership podzielili się z nami swoim projektem.
Proposition 2065.
Urban Porosity ., 29 000 mkw.
Budynek wielofunkcyjny.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie. Read more „Architektura i nowoczesne budownictwo – Propozycja 2065 – Porowatość miejska / Partnerstwo Billard Leece”

Budownictwo i architektura : Cascina Merlata / Laurent Didier, Stefano Cerolini

Dzięki uprzejmości Laurenta Didiera i Stefano Cerolini Architekci Laurent Didier i Stefano Cerolini podzielili się z nami swoją propozycją Cascina Merlata na konkurs w Mediolanie we Włoszech.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Miejsce może być uznane za obszar graniczny między istniejącym miastem na południu.
Via Gallarate.
i nowy park, który charakteryzuje miejskie zintegrowane planowanie Cascina Merlata . Read more „Budownictwo i architektura : Cascina Merlata / Laurent Didier, Stefano Cerolini”