Wentylacja naturalna nalezy do rodzaju wentylacji dzialajacej w wyniku róznicy miedzy cisnieniami jednakowego znaku, to znaczy miedzy podcisnieniami

Wentylacja naturalna należy do rodzaju wentylacji działającej w wyniku różnicy między ciśnieniami jednakowego znaku, to znaczy między podciśnieniami. W porównaniu z innymi typami wentylacji, w których wymusza się nawiew powietrza nadciśnieniem, rola otworów nawiewnych w wentylacji naturalnej jest znacznie mniejsza i należy je traktować, jako czerpie powietrza zewnętrznego oraz prowadnice nadające wstępny kierunek powietrzu. Należy zaznaczyć, że sprawność ich działania zależy w dużej mierze od szczelności pomieszczenia. W wentylacji naturalnej większą rolę od otworów nawiewnych odgrywają otwory wyciągowe. W tym typie wentylacji element pobudzający ruch powietrza stanowi ostatnią konstrukcję składową instalacji, do której powietrze dostaje się, z pomieszczenia wentylowanego. Tym samym mamy w pomieszczeniu do czynienia z przepływem powietrza biernego. Przepływ ten zależy od: – przewodów wyciągowych, – otworów nawiewnych, – szczelności budy nków. Każdy z tych trzech podstawowych czynników decydujących o prawidłowym przepływie powietrza przez budynek inwentarski wymaga od projektujących wentylację naturalną spełnienia zaleceń podanych w następnych punktach. [patrz też: dezogestrel, jacktronic, chałas i wspólnicy ]

Powiązane tematy z artykułem: chałas i wspólnicy dezogestrel jacktronic