Wielkosc wspólczynnika bezpieczenstwa

Wielkość współczynnika bezpieczeństwa należy przyjmować następująco: nI – współczynnik bezpieczeństwa dla obciążenia stałego, czyli w warunkach, gdzie nie należy uwzględniać wpływu obciążenia ruchomego; w korzystnych warunkach gruntowych, czyli suchym wykopie, w niekorzystnych warunkach, np. przy wykopie nawodnionym i drobnoziarnistym piasku, nI = 1,8. n2 – współczynnik bezpieczeństwa cna obciążeń dynamicznych; dla większych obciążeń dynamicznych przy nakryciu rury > 1,0 m ~2 = 1,5, przy zagłębieniu rury ~ 1,0 m n2 = 2,0. Zasady obliczenia statycznego kanałów mogą być stosowane dla rurociągów z rur o takich profilach, dla których istnieją normy ich wytrzymałości. [przypisy: vitoocars, jacktronic, cyklinowanie bezpyłowe ]

Powiązane tematy z artykułem: cyklinowanie bezpyłowe jacktronic vitoocars