Wykop odeskowany dwustronnie

Wykop odeskowany dwustronnie Szerokość wykopu potrzebna do ułożenia w nim elementów prefabrykowanych kanału, np. rur musi być taka, aby zapewniała wygodne połączenie poszczególnych elementów, umożliwiając jednocześnie usunięcie możliwego do wyjęcia materiału obudowy wykopu. Przy wykonywaniu wykopu należy dążyć; aby jego szerokość była jak r:ajmniejsza przy zachowaniu wyżej wymienionych warunków. Szerokość wykopu określa się jako odległość w świetle ścian gruntu, a nie jako światło wykopu odeskowanego. Szerokość ta może odpowiadać wielkościom. Inne szerokości wykopu należy przyjmować, jeśli kanał nie jest układany z rur- prefabrykowanych, lecz jest betonowany lub murowany na miejscu w wykopie. [patrz też: cyklinowanie parkietów, kabina prysznicowa castorama, bezpylowe gitarownia ]

Powiązane tematy z artykułem: gitarownia kabina prysznicowa castorama mrówka jawor