Wytlaczanie polichlorku winylu

Wytłaczanie polichlorku winylu. Polichlorek winylu używany jest do wytłaczania giętkich rur oraz różnych przewodów o różnym stopniu giętkości. Otrzymano w ten sposób rury o średnicy dochodzącej do 30 cm; zastosowano jednak zamiast wytłaczarek ślimakowych wytłaczarki tłokowe. Ze względu na odporność na korozję polichlorek winylu stosuje się do wykładania zbiorników metalowych. Według Brousa mieszanki polichlorku winylu można łączyć z metalami w ten sposób, że powierzchnię metalu powleka się najpierw roztworem chlorokauczuku, następnie roztworem polichlorku winylu, po czym dopiero nakłada się mieszankę Inna metoda polega na użyciu roztworu polioctanu winylu oraz roztworu polichlorku winylu. Kalandrowanie polichlorku winylu. Polichlorek winylu stosowany jest szeroko w postaci kalandrowanych arkuszy, które można produkować o różnorodnym zabarwieniu i to zarówno przezroczyste, jak i matowe. Materiały te posiadają własności umożliwiające zastosowanie ich do produkcji sztucznej skóry. Należy oczekiwać, że w dziedzinie tej znajdą one bardzo duże zastosowanie. Kalandrowanie mieszanek polichlorku winylu odbywa się w taki sam sposób jak kalandrowanie mieszanek kauczuku naturalnego. Mieszankę poddaje się tak długo walcowaniu wstępnemu na gorących walcach, aż otrzyma się miękką ciastowatą masę, którą nakłada się na kalander. Temperatura kalandra jest wyższa niż przy kalandrowaniu mieszanek kauczuku naturalnego i waha się w granicach 125 -7- 1350C. Grubość sporządzanych arkuszy wynosi od 0,4 do 3 mm. Składanie arkuszy z kalandrowanego polichlorku winylu jest utrudnione ze względu na brak zdolności przylegania; arkusze grube o małych wymiarach można otrzymać przez formowanie w prasie. [patrz też: mrówka jawor , kabina prysznicowa castorama , jacktronic ]

Powiązane tematy z artykułem: jacktronic kabina prysznicowa castorama mrówka jawor