Wytrzymalosc rur na sciskanie

Wytrzymałość rur na ściskanie określa się zazwyczaj jako największą wielkość sił pionowych, działających wzdłuż średnicy rury. Momenty gnące w ściankach rury mają wtedy największą wartość Znając wytrzymałość rury na ściskanie należy porównać ją z obciążeniem rury po ułożeniu jej w wykopie i zasypaniu. Po obliczeniu tego obciążenia- należy sprawdzić, czy istnieją w rozpatrywanym przypadku warunki przedstawione we wzorze . P=nW gdzie: P – normatywna wytrzymałość graniczna rury lub elementu kanału, T, W =: obciążenie rury w wykopie, T, n – współczynnik bezpieczeństwa. [patrz też: kocioł kondensacyjny cena, ogród dla leniwych, pompa ciepła koszt instalacji ]

Powiązane tematy z artykułem: kocioł kondensacyjny cena ogród dla leniwych pompa ciepła koszt instalacji