Zasady projektowania przewodów wyciagowych

Zasady projektowania przewodów wyciągowych Przewody wyciągowe odprowadzające powietrze z pomieszczenia podstawowego powinny być pionowe. Nie dopuszcza się żadnych odstępstw od tego zalecenia. Przewody wyciągowe nie powinny być niższe niż 4 m. Zalecenie dotyczy wszystkich przewodów bez względu na typ nasad, którymi są zadaszone. W budynkach inwentarskich, nie mających poddasza, do wysokości przewodu dodaje się Wysokość przekrycia. Wyloty nasad, którymi są zakończone przewody odprowadzające, powinny być usytuowane w obszarze bezwirowym. Tym samym minimalna wysokość przewodów wyciągowych ponad przekrycie powinna być większa od wysokości położenia linii granicznej nad obszarem wirowym. Przeprowadzona analiza istniejących lub projektowanych obecnie kształtów budynków inwentarskich wyodrębniła w zależności od typu przekrycia cztery ich rodzaje, a mianowicie: – budynki z przekryciem jednospadowym – budynki z przekryciem dwuspadowym – budynki z prze kryciem dwuspadowym ze świetlikiem w kalenicy – budynki z przekryciem dwuspadowym podwyższone w nawie środkowej. [więcej w: bricoman poznań, pompa ciepła koszt instalacji, badania geotechniczne ]

Powiązane tematy z artykułem: badania geotechniczne bricoman poznań pompa ciepła koszt instalacji