Zasady szczelnosci budynku

Zasady szczelności budynku Wentylacja naturalna wytwarza w pomieszczeniu podciśnienie powodujące wdzieranie się powietrza zewnętrznego do wnętrz budynku przez płaszczyzny boczne. Elementy jednorodne płaszczyzn bocznych, takie jak ściany, szyby ip., przepuszczają małe ilości powietrza zewnętrznego, których nie uwzględnia się w technicznych obliczeniach. Podstawowe ilości powietrza dostają się do pomieszczenia przez otwory. Oprócz otworów specjalnie dostosowanych do nawiewu powietrza mogą istnieć w budynku otwory, które deformują przepływ powietrza, powodując przeciągi niekontrolowanymi strugami powietrza. Do tych otworów zalicza się wszystkie nieszczelności, takie jak: wybite szyby, nieszczelności w stolarce okiennej, we wrotach itp. Uzyskanie prawidłowych kontrolowanych przepływów strug powietrza wewnątrz budynku inwentarskiego możliwe jest tylko wtedy, gdy zapewniona zostanie jego szczelność, zgodnie z zaleceniami podanymi w p. 1.2. 4.7.6. Pods tawowe rozwiązania wentylacji naturalnej W wentylacji naturalnej przyjęto zasadę, że urządzenia wyciągowe wykorzystują jednocześnie ciśnienie dynamiczne wiatru i grawitację. Jako przykłady skrajne można podać, że uwzględniono w okresie letnim działanie grawitacji, a w okresie zimowym nawet dla przewodów z daszkiem wzięto pod uwagę wpływ wiatru. Istotne różnice między poszczególnymi rozwiązaniami wentylacji naturalnej polegają, więc na wielkości procentowego wykorzystania poszczególnych form energii naturalnej w budynkach inwentarskich, w których otwory nawiewne wykonano zgodnie z p. 4.7.4, a szczelność zapewniono zgodnie z zaleceniami w p. 4.7.5, podstawowe rozwiązania wentylacji naturalnej różnią się tylko typami nasad na przewodach wyciągowych i programami regulacji ilości powietrza wentylacyjnego. W budynkach inwentarskich zaleca się stosowanie następujących rozwiązań wentylacji naturalnej. [patrz też: castorama gdańsk osowa, dezogestrel, cyklinowanie parkietów ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama gdańsk osowa dezogestrel gitarownia