Zastosowanie polichlorku winylu do izolowania róznych rodzajów drutów oraz kabli wzrasta w coraz wiekszym stopniu

Zastosowanie polichlorku winylu do izolowania różnych rodzajów drutów oraz kabli wzrasta w coraz większym stopniu. Powlekanie drutów prowadzi się w zwykły sposób przez wytłaczanie. Izolacje z polichlorku winylu posiadają pewną przewagę nad izolacjami z kauczuku naturalnego, gdyż nie wymagają wulkanizacji. Można je otrzymywać o bardzo różnorodnym zabarwieniu i to zarówno przezroczyste, jak, i matowe. Można uzyskiwać rurki o wąskich przewodach oraz cienkich ściankach. Umieszczone w płomieniu palą się, jednak w innych warunkach są niepalne. Zaletą ich jest znaczna odporność na działanie rozpuszczalników oraz czynników korodujących. Jak już wspomniano, polichlorek winylu nie wulkanizuje się, prowadzono jednak próby nad jego wulkanizacją przez dodanie substancji dających poprzeczne wiązania, jak np. bursztynianu allilu. Własności elektryczne. Według Barrona, Deana oraz Scotta z wyjątkiem wytrzymałości na przebicie własności elektryczne polichlorku winylu zależą od polimeru, plastyfikatora, napełniacza itp. ; z tych względów przy sporządzaniu mieszanki należy zwrócić dużą uwagę na własności poszczególnych składników. Wykazali oni, że opór mieszanek (do których użyto tyle plastyfikatora, że zachowują one giętkość do temperatury -300C) waha, się w granicach od 1 . 1010 do 1 . 1012Qjcm3 w temperaturze 200C. Przy użyciu mniejszej ilości plastyfikatora (giętkość do temperatury -250C) opór wzrasta od 1. 1012 do 1. 1014. Przy dalszym podniesieniu dolnej granicznej temperatury giętkości oraz przy użyciu odpowiedniego polimeru, plastyfikatora itp. opór mieszanek w temperaturze 200C można podnieść do około 1. 1015QJcm3. Ze wzrostem temperatury opór mieszanek gwałtownie spada, tak że przy podwyższeniu temperatury o 50°C wynosi on zaledwie 1/100 pierwotnej wartości. [podobne: karnisze bojanek , szkoła kaszczor , tvsat364 ]

Powiązane tematy z artykułem: karnisze bojanek szkoła kaszczor tvsat364